Zaloguj
Reklama

Czym jest parapsychologia (pseudopsychologia)?

Choroby psychiczne
Fot. ojoimages
Choroby psychiczne
(5)

Psychologia oraz psychiatria to działy medycyny, które znane są każdemu człowiekowi. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zajmuje się psychiką człowieka, jej funkcjonowaniem oraz problemami z tym związanymi, nie mając w tym kierunku wykształcenia i doświadczenia naukowego.

Reklama

Osoby te, starają się wykazać, iż dziwne „stany naszej psychiki”, związane są z działaniem nadprzyrodzonych mocy, gwiazd, magii, zaklęć oraz wpływu księżyca. Co ważne osoby te nie stosują się do zasad etyki oraz deontologii. Parapsychologia, zajmuje się zjawiskami paranormalnymi, których nie jesteśmy w stanie objąć naszym rozumiem. Są to zjawiska, zachowania, rozumowanie, które nie wymykają się twierdzeniom i opisom oficjalnych nauk (biologicznych, socjologicznych, psychologicznych).
 
Psycholog, psychiatra a parapsychologia
Początkowo ludzie, bali się korzystać z porad psychologów oraz psychiatrów, przez wzgląd na to, iż mogliby zostać odebrani przez innych jako osoby nienormalne, niepoczytalne czy niebezpieczne dla innych. Wielu pacjentów, udając się na wizytę do psychologa czy psychiatry, traktuje ich jako jasnowidzów, cudotwórców, manipulatorów a nawet dziwaków, którzy zajmują się chorą „duszą” i ciałem.

Prawda jest zupełnie inna - są to ludzie, którzy podobnie jak inni mają swoje problemy, gorsze i lepsze dni i czasem także potrzebują pomocy i wsparcia. Nie posiadają oni żadnych „nadludzkich mocy”, ale większy zasób wiedzy i doświadczenia, co do kwestii funkcjonowania mechanizmów psychicznych, rodzaju zachowań, sposobu zatajania wielu problemów itp. Z związku z faktem, iż zawód psychologa postrzegany jest mylnie, dochodzi do powstawania tzw. pseudopsychologii. Przedmiotem zainteresowania jest tutaj psychika człowieka oraz jaki wywierają na nią różnego rodzaju moce utajone (pochodzące ze świata zewnętrznego oraz wnętrza człowieka), sił nadprzyrodzonych. Siły te oraz zjawiska mają ogromny wpływ na psychikę człowieka.
 fot. ojoimages


 
Zjawiska paranormalne oraz ich postrzeganie (zwolennicy i przeciwnicy)
W parapsychologii, kluczową rolę ogrywają różnego rodzaju zjawiska paranormalne (parapsychiczne), których istnienia nie udało się potwierdzić za pomocą badań naukowych oraz doświadczalnych. Mają one jednak ogromny wpływ na psychikę człowieka. „Zapanowanie” nad psychiką człowieka i problemami z nią związanymi, polega na stosowaniu praktyk magicznych oraz określonych rytuałów. Do najpopularniejszych zjawisk paranormalnych zalicza się m.in.: telepatię, jasnowidztwo, dermooptykę, teleportację, psychokinezę czy inokinezę. W związku z silnym rozwojem parapsychologii (pseudopsychologii, pseudonauki), stworzyły się dwa obozy, są to:

  • przeciwnicy (sceptycy), zwracają uwagę na brak zrozumienia tych zjawisk, brak rzetelności badań, nieudolne i nierzetelne próby ich wyjaśnienia, co z kolei związane jest z oszukiwaniem ludzi
  • zwolennicy, którzy twierdzą, iż zjawisk paranormalnych nie da się zbadać, gdyż są niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, trudne do powtórzenia i zrozumienia. Najczęściej występują spontanicznie i nigdy nie powtarzają się dwa takie same zjawiska.  

Decyzję o skorzystaniu bądź nie z pomocy pseudopsychologa podejmujemy sami. Od nas także zależy to, czy wierzymy w różnego rodzaju zjawiska paranormalne czy nie. Kluczową kwestią jest jednak to czy zjawiska te mają wpływ na naszą psychikę (problemy emocjonalne, choroby oraz sposób w jaki postrzegamy świat i otaczające nas osoby).  
 
 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1.Jarema M., Rabe-Jabłońska J., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
    2.Bilikiewicz A., (red.), Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
    3.Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia – kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii, PWN, Warszawa 2010.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze