Zaloguj
Reklama

Czym jest stres przewlekły?

Stres
Fot. Panthermedia
Stres
(4)

Stresem nazywamy wszystkie reakcje organizmu wywołane negatywnymi bodźcami środowiskowymi, głównie zewnętrznymi.

Reklama

Dzięki temu organizm może dostosować się do nowych warunków w których żyje. Takie reakcje powstają poprzez ocenę poznawczą, fizjologiczną i psychiczną danej sytuacji.

Indywidualny poziom odporności na stres

W wyniku zadziałania stresora dochodzi do pobudzenia całego organizmu, tak aby mógł jak najefektywniej reagować. Uruchomiony zostaje wtedy cały kompleks reakcji, począwszy od emocjonalnych, aż po przyspieszenie metabolizmu organizmu. Po przekroczeniu pewnej granicy zwanej idywidualnym poziomem odporności na stres, zdolność reagowania i mobilizacja jednostki obniża się, sparaliżowana zostaje sprawność psychiczna i fizyczna, a przekroczenie poziomu hormonów stresu w krwiobiegu doprowadza do uszkodzenia tkanek i zniszczenia znacznych ilości neuronów w mózgu.

Stres jako zjawisko adaptacyjne organizmu

Pod wpływem działania czynników stresujących, w toku ewolucji organizm może sprawnie i szybko reagować na zagrożenia. Jednak walka ze stresem to działanie mało efektywne i najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie właściwej postawy wobec niego.

Czym jest stres przewlekły

Najbardziej groźny dla naszego organizmu  jest stres przewlekły, który wyczerpuje pokłady energii i niekorzystnie wpływa na wszystkie organy, a w szczególności na mózg. Stres przewlekły pojawia się po zjawisku adaptacji i nazywany jest fazą wyczerpania.

fot. ojoimages

Kiedy pojawia się stres przewlekły?

Długotrwałe, przewlekłe działanie stresu nie jest związane z największymi tragediami naszego życia a raczej z mniejszymi lecz stałymi bolączkami. Zwykle jego przyczyną jest stałe zamartwianie się o pieniądze, dzieci, pracę lub zdrowie. Przy takich ciągłych problemach jednostka ma poczucie, że istniejący problem jest zależny od niej, skutkuje to obniżeniem samooceny i podświadomym stresem.

Stres przewlekły dużo trudniej wyeliminować. W tym celu zastosować należy dogłębną analizę problemu i profesjonalną psychoterapię. Zmienić należy sposób myślenia i postępowania, co jest niezwykle trudne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Z. Karapuda, Stres- Wróg czy Przyjaciel?, Lublin 2009

Reklama
(4)
Komentarze