Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka występowania depresji w czasie ciąży i w okresie poporodowym

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Czynniki ryzyka występowania depresji w czasie ciąży i w okresie poporodowym
Fot. Shutterstock
(4)

Większość stanów depresyjnych i zaburzeń lękowych występujących w okresie ciąży i po porodzie często jest nierozpoznana i w związku z tym nieleczona.

Reklama

Naukowcy twierdzą, iż kobiety będące w grupie ryzyka wystąpienia depresji w okresie ciąży powinny być odpowiednio identyfikowane gdyż nieleczone, przedłużające się stany depresyjne mogą negatywnie oddziaływać na bardzo ważny i bardzo wrażliwy okres czasu po porodzie oraz przeszkadzać w nawiązaniu więzi uczuciowej pomiędzy matką a noworodkiem.

„Związek pomiędzy depresją a okresem poporodowym był już znany od dawna. Obecnie coraz częściej diagnozuje się depresję już w okresie ciąży” - mówi dr Deidre Ryan, FRCPC (Fellow of the Royal College of Physicians of Canada), University of British Columbia. Objawy takie jak senność, zmiany apetytu i zmiany aktywności mogą nachodzić na siebie, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, tym samym utrudniając postawnie diagnozy.

Dr. Ryan wspomina również o występowaniu wahań nastroju o różnym nasileniu odczuwanych przez 50 do 70% kobiet, spontanicznie ustępujących i rzadko wymagających leczenia. Wahania takie mogą prowadzić do psychozy poporodowej, gdzie istnieje duże ryzyko myśli samobójczych.

Ryzyko nieleczonej depresji w okresie ciąży wynika z braku odpowiedniej opieki prenatalnej; dotyczy również ryzyka medycznych/położniczych powikłań takich jak wewnątrzmaciczne opóźnione wzrastanie płodu; ryzyka prób samo-leczenia i różnego typu uzależnień; braku więzi uczuciowej matka-dziecko związanej już z okresem bycia w ciąży; rzadko, ale również istnieje ryzyko samobójstwa. „Ilość prób samobójczych u kobiet ciężarnych jest niższa w porównaniu do ilości samobójstw w innych okresach życia kobiet jednakże u kobiet z ciężarnych z nieleczoną depresją może również wystąpić depresja poporodowa”- uważa dr Ryan.

„50% kobiet mających depresję poporodową wspomina o występowaniu obsesyjnych myśli związanych np. z wyrządzaniem krzywdy ich dzieciom. Psychoza poporodowa DSM IV pojawia się nie tylko, jak powszechnie uważano, w okresie 4 tygodni od porodu, ale może występować w okresie nawet roku od porodu. Może dotyczyć ona huśtawki nastrojów, bezsenności, halucynacji oraz objawów wymagających hospitalizacji. W tym okresie czasu występuje najwyższe ryzyko prób samobójczych. Istnieje również współzachorowalność zaburzeń depresyjnych wymagająca monitorowania a dotycząca np. zaburzeń jedzenia. Wiele kobiet bardzo przejmuje się swoją wagą i swoimi kształtami” -  mówi dr Ryan. Autor badania sugeruje również, iż wszystkie kobiety ciężarne powinny być poddawane badaniom skriningowym pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży jak również w okresie po porodzie pomiędzy 1 a 4 miesiącem.

Do czynników ryzyka występowania okołoporodowej depresji zalicza się wcześniejsze przypadki depresji, przypadki chorób psychicznych w rodzinie, zaprzestanie terapii, poważne problemy medyczno/położnicze, niedoczynność tarczycy, zatrzymanie laktacji.

„Okres odstawienia od piersi lub zaprzestania laktacji jest okresem ryzyka występowania depresji okołoporodowej, niestety na razie nie wiemy czy karmienie piersią jest pewnego rodzaju ochroną przed depresją” - twierdzi dr Ryan. „Chroniczna depresja występująca u matek powoduje u ich dzieci zwiększenie ilości stanów lękowych, zaburzeń depresyjnych i behawioralnych w okresie dzieciństwa, przed okresem dojrzewania, i w dorosłym życiu.”

Psychospołeczne czynniki ryzyka wystąpienia okołoporodowej depresji u kobiet dotyczą:

 • braku partnera, rodziny, i pomocy społecznej
 • stresujących wydarzeń w życiu
 • śmierci kogoś z rodziny
 • trudności z karmieniem piersią
 • noworodków z częstymi kolkami, i problemów zdrowotnych noworodków
 • nieplanowanej ciąży 
 • statusu społeczno-ekonomicznego
 • uzależnień
 • wpływu kulturowego oraz rozczarowania dotyczącego płci dziecka

„Depresja nie tylko dotyka kobiety, lecz jej występowanie u matki również ma wpływ na całą rodzinę, w szczególności, jeżeli dana kobieta nie jest leczona.”- twierdzi dr Ryan.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

 • materiały Annual Meeting of the American Psychiatric Association (APA).

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze