Zaloguj
Reklama

Definicja i rodzaje upośledzenia umysłowego

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Chłopiec z zespołem Downa
Fot. Pantherstock
Chłopiec z zespołem Downa
(4)

Upośledzenie umysłowe to obniżenie sprawności umysłowej powstałe w okresie rozwojowym. Obecne jest u około 3% noworodków i u 1% osób dorosłych.

Reklama

Charakteryzuje się znacznie niższą sprawnością intelektualną, problemami z przystosowaniem się do wymogów społeczeństwa i środowiska oraz ograniczeniami w co najmniej dwóch z wymienionych obszarów:

 • komunikacji
 • samoobsługi
 • życia domowego
 • użytkowanie dóbr społecznych
 • samodzielności
 • bezpieczeństwa
 • umiejętności szkolnych
 • czasu wolnego
 • pracy

Przyczyny upośledzenia umysłowego

Do czynników ryzyka zalicza się czynniki genetyczne oraz pojawiające się u matki w trakcie ciąży infekcje, zaburzenia hormonalne, choroby przewlekłe, konflikt serologiczny i niesprzyjające okoliczności biologiczne i społeczne, czyli warunki w jakich przebywa matka.

Oprócz wymienionych czynników wrodzonych i dziedzicznych upośledzenie umysłowe spowodowane może być także komplikacjami okołoporodowymi, np. urazami lub zatruciami, chorobami zakaźnymi, które pojawiają się od czasu narodzenia do 3 roku życia.

Klasyfikacja upośledzenia umysłowego

Podstawą klasyfikacji upośledzenia umysłowego jest poziom rozwoju umysłowego wyrażony za pomocą ilorazu inteligencji, a poszczególne stopnie upośledzenia określona są przez porównanie uzyskanej liczby punktów do przyjętej średniej.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób wyróżnia się:

 • stopień lekki upośledzenia umysłowego
 • stopień umiarkowany upośledzenia umysłowego
 • stopień znaczny upośledzenia umysłowego
 • stopień głęboki upośledzenia umysłowego

 

fot. ojoimages

 

Upośledzenie umysłowe lekkie

Przy lekkim stopniu upośledzenia chory posługuje się językiem i rozumie, ale często jego mowa jest opóźniona i dominują w niej treści abstrakcyjne. Jest zdolny do fukncjonowania samodzielnego, w szczególności w czynnościach domowych. Największe trudności dotyczą nauki i wysiłku intelektualnego. Pełne funkcjonowanie społeczne i rodzinne zależy od ilorazu inteligencji chorych, często są w stanie skończyć szkołę podstawową i podjąć pracę o charakterze fizycznym.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze