Zaloguj
Reklama

Deklaracja etyczna profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty

Deklaracja etyczna profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty
Fot. medforum
(5)

Deklaracja etyczna profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty jest podpisywana przez licencjonowanych psychoterapeutów PTP.

Reklama

(podpisywana przez licencjonowanych psychoterapeutów PTP)

1. Dysponuję wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologicznej diagnozy klinicznej, wystarczającymi, aby dobrać rodzaj i metody pracy terapeutycznej do stanu pacjenta i/lub skierować go do odpowiednich specjalistów.

2. Doceniam znaczenie trafnie i uczciwie zawartego kontraktu terapeutycznego z pacjentem (rodziną lub grupą). Jasno określam zakres swoich kompetencji, cele i metody pracy i nie podejmuję się zadań wykraczających poza moje aktualne kompetencje i możliwości organizacyjne.

3. Uznaję zjawiska zachodzące w relacji między pacjentem a terapeutą za istotny czynnik terapii. Jestem wystarczająco przygotowany teoretycznie, praktycznie i osobiście, aby nie dopuszczać do zaburzeń relacji terapeutycznej, a występujące w niej zjawiska wykorzystywać dla potrzeb procesu terapeutycznego. Uznaję wagę i deklaruję gotowość do poddawania się osobistej superwizji w tym zakresie.

4. Czuję się odpowiedzialny za swój stan psychofizyczny w kontakcie z pacjentem. Wykluczam podejmowanie pracy terapeutycznej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków psychotropowych. Stale troszczę się o swoją psychofizyczną kondycję, tak aby radzić sobie konstruktywnie ze stresem, jaki przynoszą sytuacje psychoterapeutyczne, nieobronnie reagować na krytykę, być wystarczajaco uważnym, aby nie dopuszczać do ranienia pacjenta, stosowania wobec niego psychicznej lub fizycznej przemocy i zaspokajania w kontakcie terapeutycznym własnych potrzeb.

5. Przyjmuję za oczywistą zasadę niepodejmowania kontaktów intymnych i niewiązania się w relacje służbowe z pacjentem oraz nieczerpania innych korzyści finansowych, niż wynikające z opłat za terapię.

Reklama
(5)
Komentarze