Zaloguj
Reklama

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy – mit czy rzeczywistość?

Autorzy: dr n.hum. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Zakład Psychologii oraz Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Opryszczka
Fot. ojoimages
Opryszczka
(5)

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja aktualnych danych dotyczących wyznaczników kariery zawodowej oraz funkcjonowania kobiet na rynku pracy. Przyjrzyjmy się najpierw głównym aspektom postrzegania kobiet w ich rolach zawodowych.

Reklama

Negatywne stereotypy dotyczące pracy zawodowej kobiet
Percepcja świata społecznego oparta jest o liczne stereotypy, które upraszczają oraz porządkują odbierany obraz. Negatywną konsekwencją stosowania tego typu uproszczeń jest ryzyko błędów popełnianych w ocenie poszczególnych osób lub grup społecznych. Stereotypy ról zawodowych, pełnionych przez kobiety oraz mężczyzn, mogą utrudniać bądź uniemożliwiać realizację celów zawodowych poszczególnych jednostek. Z aktualnych danych dotyczących rynku pracy wynika, iż większość stereotypów zawodowych jest niekorzystna dla kobiet.

Jedna z niekorzystnych dla kobiet opinii dotyczy genezy osiąganych sukcesów. W świadomości społecznej dominuje przekonanie, iż sukces kobieta zawdzięcza zwykle: swej atrakcyjności fizycznej, szczęśliwemu zbiegowi okoliczności bądź bliskiej relacji z szefem. Osiągnięcia mężczyzn są natomiast wyjaśniane zwykle ich zdolnościami lub ciężką pracą. W naszym kraju panuje także przekonanie, iż nie istnieje potrzeba, aby kobiety pracowały, gdyż posiadają źródło utrzymania w postaci dochodów mężów. Jeśli natomiast podejmują pracę zawodową, mogą otrzymywać niskie pensje. Z danych Banku Światowego wynika natomiast, iż wiele kobiet jest jedynymi, bądź głównymi żywicielkami swych rodzin.

Fot. Pantherstock

Często uważa się również, iż w gruncie rzeczy kobiety nie chcą pracować, a kariera zawodowa nie jest dla nich ważna. Wyniki badań świadczą o wielowymiarowym znaczeniu pracy zawodowej. Oprócz aspektu materialnego, ważną rolę odgrywają również czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym oraz własnym rozwojem.

Można zetknąć się także z przekonaniem, że kobiety nie potrafią pełnić funkcji zwierzchnika, a mężczyźni nie chcą pracować pod ich kierownictwem. Polskie badania pokazują natomiast, iż na kierowniczych stanowiskach kobiety radzą sobie równie dobrze jak mężczyźni, a w pewnych sytuacjach ich strategie postępowania są bardziej konstruktywne z perspektywy interesów zespołu pracowniczego. Kobiety częściej wybierają bowiem strategie kompromisu i współpracy, mężczyźni natomiast strategię rywalizacji.

Kolejna błędna opinia wiąże się z przekonaniem, iż współcześnie nie ma już dyskryminacji zawodowej kobiet. Faktem jest, iż sytuacja zawodowa kobiet uległa w Polsce poprawie w ostatnich dziesięcioleciach, nadal jednak występują różnice w zarobkach na niekorzyść kobiet. Stosunkowo mało kobiet zajmuje kierownicze stanowiska, nawet w zawodach sfeminizowanych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze