Zaloguj
Reklama

Emocje rządzą ludźmi

Autorzy: Magdalena Tomczyk, zdjęcia: ojoimages
Drażniące dźwięki
Fot. ojoimages
Drażniące dźwięki
(5)

Każdego dnia przeżywamy jakieś emocje i nie zastanawiamy się skąd one pochodzą. Niezależnie od swojego źródła emocje mają ogromny wpływ na nasze życie. Potrafią wpłynąć na nasz nastrój, na relacje z innymi ludźmi, a także mogą zadecydować o tym, czy jesteśmy bardziej podatni na wpływy.

Reklama

Emocje można nazwać naruszeniem równowagi człowieka w stosunku do świata zewnętrznego, wynika ono z zagrożenia, ograniczenia czymś, pozbawienia czegoś lub zaspokojenia. Czym tak naprawdę są emocje? Każdy z nas odczuwa je każdego dnia. Idąc ulicą i słuchając odgłosów jadących samochodów jesteśmy w stanie poczuć gniew, smutek, pobudzenie, przygnębienie, ale też radość lub chęć do działania. Wszystko to zależy od indywidualnych kompetencji. English Oxford Dictionary definiuje emocję jako „każde poruszenie czy zakłócenie umysłu, uczucia, namiętności, każdy stan wzburzenia lub podniecenia psychicznego”. Istnieją setki emocji, ich barw, odmian, rodzajów i niuansów. Emocje można porównać do barw, które mieszając się ze sobą dają różne odcienie. Do najpopularniejszych emocji należą złość, smutek, strach, zadowolenie, miłość, zdziwienie, wstręt, wstyd. Naukowcy nadal spierają się o to, jak klasyfikować emocje.

Paul Ekman z Uniwersytetu Stanowego w Kalifornii w San Francisco odkrył, że emocje są takie same we wszystkich kulturach. Uniwersalny charakter wyrazu emocji na twarzy pierwszy zauważył prawdopodobnie Darwin, który potraktował to jako dowód, że siły ewolucji wycisnęły piętno tych sygnałów w naszym ośrodkowym układzie nerwowym.

Za nastrojami znajdują się temperamenty czyli stan gotowości do wywołania danej emocji czy nastroju, który sprawia, że jesteśmy melancholijni, bojaźliwi albo weseli. Znak emocji wskazuje na zabarwienie emocjonalne, które można scharakteryzować biegunowo w wymiarach: emocje przyjemne – przykre, zwane inaczej dodatnimi i ujemnymi. Emocje dodatnie towarzyszą z reguły wszelkim stanom organizmu wynikającym z faktu otrzymania odpowiedniej równowagi między podmiotem a środowiskiem. Emocje ujemne powstają w wyniku dezorganizacji procesów regulacyjnych. Stają się często przyczyną dezorganizacji zachowania. Według P. Junga emocjami można nazwać osiem rodzajów zjawisk: - proste uczucie przyjemności związane z zapachami - emocje mogą być traktowane jako organiczne, negatywne uczucie głodu, odczucie pragnienia, bólu, a pozytywne np. zjedzenia -uczucie związane z podejmowanymi czynnościami: pragnienie, picie -moralne, estetyczne, religijne sentymenty, które bazują na wcześniejszych wydarzeniach - emocje są to utrzymujące się nastroje wesołości, podniecenia -patologiczne afekty: głęboka depresja strach -emocje typu: płacz, wstyd, zakłopotanie, śmiech, cierpienie poniżenie.

Emocje a wpływ społeczny. Badania potwierdziły, że gdy człowiek znajdzie się w sytuacji powodującej poprawę samopoczucia (np. po wysłuchaniu przyjemnego utworu muzycznego) budzą się w nim pozytywne emocje i jest bardziej skłonny do zachowań altruistycznych, gdyż takie zachowania powodują podtrzymanie pozytywnego nastroju. W naszym życiu nieustannie jesteśmy motywowani do określonych zachowań za pomocą reakcji emocjonalnych. Na przykładzie ruchu Hare Kriszna można zobrazować normę wzajemności. Norma wzajemności jest to wskazówka dotycząca zachowania w określonej sytuacji. Mówi ona, że powinniśmy odwdzięczać się za jakieś podarunki. Tak więc członkowie ruchu Hare Kriszna wykorzystując to zaczęli rozpoczynać rozmowę z ludźmi od wręczenia im kwiatka. Takie działanie prowadziło do wytworzenia relacji zobowiązania, które ludzie spełniali przeznaczając datki na cele ruchu lub kupując rozprowadzane przez nich czasopisma. Natężenie emocji jest zróżnicowane osobniczo.

Na taką samą sytuację różne osoby mogą zareagować w bardzo różny sposób. Nawet ta sama osoba w zależności od wielu okoliczności,może w różnym natężeniu przeżywać swoje emocje. Emocje negatywne nie mogą być rozpatrywane tylko w aspekcie negatywnym. Te emocje dostarczają też niejednokrotnie korzyści. Dzięki emocjom negatywnym nasze życie jest pełniejsze i może być bardziej wartościowe. Emocje te ostrzegają nas o zagrożeniu, są bardziej wymagające od nas.

 

Dla zainteresowanych, jest recenzja książki  na portalu "Natura Emocji" można ją przeczytać TUTAJ

 

Bibliogragia:

  • Ekman P. i Davidson R. J., „Natura emocji”, GWP Gdańsk 1998
  • Kinder M. „W harmonii z emocjami”, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1994 
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze