Zaloguj
Reklama

Granica między piciem ryzykownym a uzależnieniem od alkoholu

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Odpoczynek
Fot. Panthermedia
Odpoczynek
(3)

W Polsce jest 600 000 do 800 000 osób uzależnionych od alkoholu. Na ilość i częstotliwość spożywania alkoholu mają głównie wpływ czynniki społeczne, takie jak łatwość nabycia, niska cena, tolerancja nietrzeźwości i picie w towarzystwie ludzi nadużywających wysokoprocentowych napojów.

Reklama

Charakterystyczne dla stylu spożywania alkoholu w Polsce jest wypijanie dużych ilości w krótkim czasie, czego efektem często są niepożądane poalkoholowe zachowania, agresja i psychozy alkoholowe.

Picie ryzykowne czyli granica uzależnienia

Za picie ryzykowne uważa się wypijanie przez co najmniej pięć dni w tygodniu średnio przynajmniej trzech do czterech standardowych porcji alkoholu u mężczyzn i jeden do dwóch standardowych porcji dla kobiet, gdzie za porcję standardową uważa się 10 gram czystego alkoholu, czyli jeden kieliszek wódki, 100 ml wina lub 0,5 litra piwa. Zazwyczaj nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, ale jeśli podany wzór picia nie zostanie zmieniony, może doprowadzić do uzależnienia. Aby temu zapobiec warto monitorować spożycie alkoholu i zmniejszyć wypijane ilości, jednak najlepszym rozwiązaniem jest abstynencja.

Uzależnienie

Uzależnienie definiowane jest jako kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych gdzie przyjmowanie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami.

 


 

fot. ojoimages

 

Rozpoznanie uzależnienia można stwierdzić gdy występują co najmniej trzy objawy z poniższych:

  • silne pragnienie picia lub odczuwanie przymusu używania alkoholu
  • trudności kontrolowania zachowania związanego z piciem, np. trudność w powstrzymaniu się od picia przed południem lub w wypiciu zakładanej ilości alkoholu
  • wystąpienie charakterystycznych objawów abstynencyjnych
  • wystąpienie tolerancji, czyli potrzeby używania większych niż poprzednio dawek w celu uzyskania podobnego efektu
  • używanie alkoholu pomimo świadomości o jego szkodliwości
  • zaniedbywanie codziennych obowiązków i zainteresowań

Przerwanie picia przez osoby uzależnione skutkuje wystąpieniem zespołu abstynencyjnego w czasie kilku do kilunastu godzin od ostatniego upojenia.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze