Zaloguj
Reklama

Hafefobia, czyli lęk przed dotykiem

Mężczyzna odczuwający lęk i strach
Fot. medforum
Mężczyzna odczuwający lęk i strach
(5)

Hafefobia to lęk przed dotykiem. O tym, że bardzo szybko doprowadzać ona może do trudności w codziennym funkcjonowaniu, przekonywać zapewne nie trzeba – przypadkowe dotknięcie przez innego człowieka może mieć miejsce chociażby w autobusie czy w sklepie. Co jednak doprowadza do hafefobii? Czy ten rodzaj fobii można jakoś wyleczyć?

Reklama

Fobii specyficznych – czyli zaburzeń lękowych, w których lęk pojawia się u pacjenta w związku ze ściśle określonym czynnikiem – wyróżnia się wyjątkowo dużo. Ludzie mogą lękać się wody (problem ten określa się jako ablutofobię), wysokości (zaburzenie nazywane akrofobią) czy owadów (problem nazywany entomofobią). Mnogość wyróżnianych fobii specyficznych tłumaczyć można m.in. tym, że zaburzenia te są szeroko rozpowszechnione – według statystyk dotyczących populacji amerykańskiej, któregoś z problemów należących do tej grupy w ciągu życia doświadcza nawet powyżej 12% ludzi.

Zasadniczo lęk może budzić dowolny czynnik, nawet taki jak dotyk innych ludzi – ten typ fobii specyficznej nazywany jest hafefobią. Zaburzenia bywa również określane m.in. jako tiksofobia lub afefobia.

Przyczyny hafefobii

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych fobii specyficznych, tak i w przypadku hafefobii nie można jednoznacznie stwierdzić, co doprowadza do jej występowania u pacjentów. Postuluje się, iż przyczyną lęku przed dotykiem mogą być uwarunkowania genetyczne – zauważalne jest bowiem to, że osoby, w których rodzinach ktoś cierpiał na jakąś fobię specyficzną, same częściej cierpią na jakieś z tych zaburzeń (m.in. właśnie na hafefobię).

Wśród możliwych przyczyn hafefobii brane są pod uwagę również różne czynniki środowiskowe – przede wszystkim rozmaite zdarzenia, które są kojarzone negatywnie i które związane są z dotykiem innych ludzi. Możliwe jest również to, iż hafefobii się… uczymy – zauważono bowiem, iż dzieci rodziców, którzy sami cierpią na lęk przed dotykiem, poprzez obserwowanie zachowań opiekunów, same mogą zaczynać obawiać się dotykania przez innych ludzi.

Co więc odpowiada za pojawianie się hafefobii czy innych fobii specyficznych u ludzi? Na to pytanie zapewne jeszcze przez długi czas nie poznamy jednoznacznej odpowiedzi. Znane są jednak pewne czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia jakiejś fobii specyficznej: wśród nich wymieniane są m.in. płeć żeńska (przedstawicielki płci żeńskiej częściej zmagają się z tymi zaburzeniami lękowymi), cierpienie na jakąś fobię specyficzną (ludzie, którzy mają już jedną fobię, często wraz z czasem doświadczają kolejnych fobii specyficznych), a także zmaganie się z jakimiś innymi zaburzeniami psychicznymi (np. z zaburzeniem stresowym pourazowym – PTSD czy zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym – OCD).

Objawy hafefobii

Wielu ludzi nie lubi być dotykanymi przez obce osoby i w przypadku, kiedy takie zdarzenie ma miejsce, mogą oni odczuwać dyskomfort, rozdrażnienie czy czasami nawet agresję. Jest to jednak nic w porównaniu do tego, co odczuwają ludzie z hafefobią. U tychże osób dotyk innych ludzi doprowadza do wystąpienia nierzadko bardzo silnego lęku, któremu mogą towarzyszyć objawy somatyczne – wśród nich wymieniane są:

  • przyspieszenie oddychania,
  • przyspieszenie czynności serca,
  • zawroty głowy,
  • znaczne wzmożenie potliwości.

Podkreślić należy tutaj to, że objawy hafefobii pojawiają się nie tylko wtedy, kiedy pacjent zostanie dotknięty przez całkowicie obcą mu osobę, ale i wtedy, kiedy dotyka go ktoś bliski, np. członek jego rodziny.

fot. panthermedia

Lęk pojawiający się u osób z hafefobią miewa różne natężenie – czasami jest on silniejszy, czasami słabszy – możliwe jest jednak nawet to, że w przypadku dotknięcia przez innego człowieka u pacjenta dojdzie do wystąpienia epizodu paniki.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze