Zaloguj
Reklama

Informacja o portalu Psychiatria Online.

Informacja o portalu Psychiatria Online.
Fot. medforum
(5)

Informacja o portalu Psychiatria Online.

Reklama

Portal Psychiatria Online istnieje od 1998 roku. Jest jednym z nielicznych polskojęzycznych serwisów informacyjnych, przeznaczonych dla konkretnej grupy specjalistów. Zawiera recenzowane artykuły, doniesienia ze świata nauki i rynku medycznego, kalendarium wydarzeń medycznych, przegląd prasy specjalistycznej oraz katalog lekarzy i dział ogłoszeń.

Publikowane artykuły to prace kliniczne, opracowania przekrojowe, a także informacje na temat specjalizacji z psychiatrii, akredytowanych miejsc szkoleniowych oraz terminarz kursów i egzaminów. W ramach portalu prowadzone są internetowe szkolenia podyplomowe oraz wirtualne konsultacje (chat`y) z ekspertami. Dzięki współpracy z wydawnictwami tradycyjnymi publikowane są prace drukowane w czasopismach o tematyce psychiatrycznej.

Każdego miesiąca do ponad 2000 lekarzy, w tym 650 psychiatrów, dociera elektroniczny miesięcznik BEPOL (Biuletyn Elektroniczny Psychiatrii Online). Czasopismo to zarejestrowane jest w międzynarodowej bazie wydawnictw ciągłych ISSN pod numerem 1641-8298.
Redakcja portalu ściśle współpracuje z Zarządem i oddziałami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Efektem tego jest m.in. wykorzystanie w serwisie PTP bazy wydarzeń przygotowanej przez Psychiatria Online.

Portal Psychiatria Online rozszerza swoją ofertę informacyjną skierowaną do specjalistów psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W kwietniu 2002r. zapoczątkowana została współpraca z kilkoma firmami farmaceutycznymi produkującymi leki psychotropowe. W portalu znajdują się aktualne informacje na temat firm i ich produktów, w tym elektroniczne kopie tradycyjnych materiałów rozprowadzanych przez reprezentantów medycznych.
Dla ustalenia równowagi między treściami promocyjnymi, a niekomercyjnymi redakcja portalu zapewnia stały dopływ artykułów recenzowanych oraz omówień prac publikowanych w czasopismach zagranicznych. Oprócz materiałów dla lekarzy, pacjenci oraz ich rodziny znajdą w serwisie podstawowe informacje o funkcjonowaniu opieki psychiatrycznej w Polsce.

Portal Psychiatria Online należy do grupy medforum.pl W jej skład wchodzą m.in.: Forum Ginekologiczne, Forum Pediatryczne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria On-Line

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze