Zaloguj
Reklama

Jak ułatwić życie choremu na zespół lękowy ?

Współautorzy: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Strach
Fot. ojoimages
Strach
(5)

Czym są zaburzenia lękowe? Zaburzenia lękowe są wyrazem reakcji organizmu na niebezpieczeństwo. Odzew na zewnętrzne i wewnętrzne, nie zawsze uświadomione bodźce wyraża się objawami dyskomfortu, niepokoju, poczucia strachu, obaw i lęku. Mogą one dominować w świadomści i przejawiać się w zachowaniu i symptomach wegetatywno-somatycznych. Wykraczając ponad prawidłowe reakcje mogą poważnie zakłócać samopoczucie i społeczne zachowanie chorego, sprawiając mu cierpienie i niezrozumienie otoczenia.

Reklama
Rozpowszechnienie i przyczyny  stanów lękowych
 
U dorosłych najczęściej rozpoczynają się w wieku 20-30 lat. Głównie występują u kobiet,nierzadko zdarzają się też u dzieci, szczególnie w rodzinach o niekorzystnych i konfliktowych układach,wiążą się wtedy z obawami przed utratą lub oddzieleniem się od jednego z rodziców.
 
30% chorych podaje, że u członków rodziny, zwykle u matki, występowały stany lękowe.
 
Wśród sytuacji, które mogą wywołać wystąpienie pierwszego napadu lęku można wymienić:
 
- zetknięcie się z nieszczęśliwym wypadkiem,chorobą lub zgonem w otoczeniu
- użycie środków farmakologicznych ( np. wstrzyknięcie antybiotyków)
- nadużycia alkoholu i kawy
- nadmierny wysiłek, brak snu, przebyte zakażenie lub choroba somatyczna
 
Zaburzenia lękowe w postaci fobii
 
Intensywny lęk w określonych sytuacjach i kontaktach z określonymi przedmiotami oraz dążenie do unikania tego typu bodźców określa się mianem fobii. W populacji ogólnej najczęściej dotyczą obaw przed chorobami, burzą, zwierzętami, ciemnością i wysokością.
Proste fobie,bardzo dobrze leczą się technikami behawioralnymi,szczególnie jeśli zajęcia prowadzone są w grupach. Pomocne może być także wprowadzone przez lekarza leczenie farmakologiczne.
 
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze