Zaloguj
Reklama

Karuzela emocji czy wewnętrzny spokój? - życie z ChAD

Autorzy: Marcin Rokita
Dwa oblicza
Fot. panthermedia
Dwa oblicza
(4)

Wszyscy mamy swoje wzloty i upadki, okresy kiedy promieniuje od nas radość i szczęście oraz dni kiedy najchętniej nie wychodzilibyśmy ze swojego pokoju. W chorobie dwubiegunowej te wzloty i upadki są o wiele bardziej nasilone.

Reklama

Czym jest ChAD?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, znana również jako psychoza maniakalno-depresyjna) jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się cyklicznymi, naprzemiennymi okresami depresji i manii

W fazie depresji chorzy tracą swoje dotychczasowe zainteresowania i nie potrafią odczuwać przyjemności. Nie są w stanie skoncentrować uwagi, podejmować najdrobniejszych decyzji ani wykazywać inicjatywy. Częste są również myśli samobójcze i życzenie śmierci, nie należy wtedy lekceważyć możliwości próby samobójczej.

W fazie manii pacjentów rozsadza energia i radość. Potrzebują niewiele snu. W rozmowie przeskakują z tematu na temat. Mają nierzeczywiste wizje na temat posiadanych bogactw, władzy, czy idealnej miłości. Szastają pieniędzmi, nawiązują liczne kontakty seksualne, są inicjatorami wielkich przedsięwzięć, które w krótkim czasie porzucają. Gdy okazuje się, że wybujałe ambicje nie zostaną zaspokojone, mogą pojawić się urojenia prześladowcze.

fot. ojoimages

Zwykle jako pierwszy występuje epizod depresyjny, zaś okres manii może pojawić się dopiero po kilku latach (choć u mężczyzn częściej niż u kobiet mania występuje jako pierwsza). Epizod maniakalny nie leczony trwa około czterech miesięcy, depresyjny zaś ok. pół roku.

Typy ChADU

Zaburzenie afektywne typ I - Jest to klasyczna postać ChAD. Okresy bywają długie, a nasilenie manii duże.

Zaburzenie afektywne typ II - Ta postać ChAD ma łagodniejszy przebieg. Okresy przechodzenia z manii w depresje są nieco krótsze, a sama mania dużo łagodniejsza niż w typie pierwszym.

Cyklotymia - Jest to łagodna forma ChAD, ponieważ zarówno okresy depresji jak i manii są delikatniejsze niż w typie pierwszym. Zwykle również nie wymaga leczenia farmakologicznego.

Choroba jest dziedziczna. Około 50% chorych na ChAD ma krewnych z podobnymi zaburzeniami nastroju. Wspólne występowanie choroby u bliźniaków jednojajowych jest na poziomie 60%, u dwujajowych ok. 20%. Jeśli chorują oboje rodzice, prawdopodobieństwo wystąpienia ChAD u dziecka wynosi 75%. W rodzinach, w których występowała ChAD, istnieje również podwyższone ryzyko wystąpie­nia depresji.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze