Zaloguj
Reklama

Kazuistyka Psychiatryczna - omówienie książki

Autorzy: dr n.med. Janusz Krzyżowski
Kazuistyka Psychiatryczna - omówienie książki
Fot. medforum
(0)

Kazuistyka w psychiatrii jest jednym z najciekawszych dziedzin piśmiennictwa naukowego w tej specjalności. Niekiedy przedstawia nieomal detektywistyczne zmagania lekarza aby dojść do przyczyny choroby, powodu powikłań.

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Omówienie książki Kazuistyka Psychiatryczna
Autor: Janusz Krzyżowski
Wydawca: MEDYK
Wydana w 2001 roku.
Warszawa Ul. Skierniewicka 16/20
Seria: Z Gabinetu Prywatnego
Format A5 Stron 108, okładka miękka, laminowana.


Kazuistyka w psychiatrii jest jednym z najciekawszych działów piśmiennictwa naukowego w tej specjalności. Opisując doświadczenia pojedynczego pacjenta, jego zazwyczaj skomplikowane losy, pokazuje również pracę konkretnego autora lub też grupy autorów. Niekiedy przedstawia nieomal detektywistyczne zmagania lekarza aby dojść do przyczyny choroby, powodu powikłań, aby dojść do prawdy skrytej zazwyczaj za woalem pozorów i podejrzeń. Dla czytającego opracowania takie mają walor autentycznych ludzkich historii i dlatego są niezbędnym elementem w dydaktyce.

Książka zawiera opisy trzynastu najciekawszych przypadków leczonych w okresie dziesięcioletniej prywatnej praktyki autora. Jego zdaniem, praca we własnym gabinecie daje komfort dysponowania dostatecznym czasem, aby owym interesującym z naukowego punktu widzenia pacjentom, poświęcić tego czasu jeszcze więcej. Książkę otwiera po raz pierwszy przedstawiony w psychiatrii opis zaburzeń psychicznych u pacjentki z włóknistomięśniową dysplazją tętnic. Rozpoznanie zazwyczaj stawiane przez patologów, w tym przypadku zostało postawione w czasie kilkuletniego leczenia pacjentki w gabinecie psychiatry. Sytuacja taka mogła zaistnieć tylko dlatego, że pacjentka musiała mieć wszczepiony kawałek goroteksowej protezy tętnicy, a wycięty odcinek jej własnej tętnicy został zbadany przez patologa. W obrazie psychopatologicznym pacjentki na plan pierwszy wysuwały się objawy lęku i depresji, u podłoża których były prawdopodobnie zmiany organiczne spowodowane schorzeniem tętnic pacjentki.

Trzy kolejne przypadki to zmiany organiczne w mózgu pacjentów, udokumentowane w książce reprodukcjami z MRI, które to zmiany powodowały określone syndromy psychiatryczne. U jednego z pacjentów stwierdzano spektakularny ubytek tkanki mózgowej, bo sięgający prawie ¼ mózgu. U tego pacjenta, który był bystrym studentem, bez trudności w nauce wystąpiły wyłącznie objawy psychozy schizofrenopodobnej.

Kolejne przypadki to, opis depresji u chorej na twardzinę układową, przedstawienie nefropatii litowej czy zmiany psychiczne u pacjentki po przebyciu śmierci klinicznej. Ponadto opisano przypadki stanu lękowego prowadzącego do inwalidztwa ruchowego, dyskusyjny przypadek podszywania się pacjenta pod stan opętania i spektakularna poprawę przewlekłej psychozy po
stosowaniu Rispoleptu.

Autor przestawił swoje doświadczenie w telefonicznych sesjach terapeutycznych przez Atlantyk, jakie odbywał z pacjentem transseksualnym szykującym się do operacji zmiany płci. Jeden z rozdziałów poświęcony jest opisowi zmagań prawnych z pieniaczą pacjentką paranoiczną.

Te interesujące, a niekiedy i gorzkie doświadczenia autora mogą posiadać wartość dydaktyczną dla psychiatrów rozpoczynających praktykowanie we własnych gabinetach.

 

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze