Zaloguj
Reklama

Kliniczne aspekty stosowania kwasu walproinowego w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Autorzy: Lennkh C, Simhandl C. - Oddział Psychiatryczny Szpitala Uniwersyteckiego w Wiedniu, Austria
Kliniczne aspekty stosowania kwasu walproinowego w chorobie afektywnej dwubiegunowej.
Fot. Shutterstock
(3)

Omówienie artykułu z International Clinical Psychopharmacology.

Reklama
Od ponad 30 lat sole litu są lekiem z wyboru w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej. Sole litu charakteryzują się jednak wąskim oknem terapeutycznym, stosunkowo wolnym początkiem działania i efektami niepożądanymi, wchodzą również w interakcje z innymi lekami. Z tych powodów badacze poszukiwali terapeutycznej alternatywy dla soli litu lub leków, które możnaby do nich dołączyć.

Przede wszystkim zasugerowali leki przeciwpadaczkowe: karbamazepinę oraz kwas walproinowy. Podsumowali dotychczasowe dane kliniczne dotyczące stosowania kwasu walproinowego w psychiatrii, wskazując na korzyści i potencjalne ograniczenia płynące z jego użycia. Coraz więcej danych wskazuje, że kwas walproinowy jest dobrze tolerowany i skuteczny w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Kontrolowane badania kliniczne sugerują jego skuteczność w terapii ostrej manii, szczególnie że pierwsze efekty terapeutyczne tego leku pojawiają się już po 5 dniach stosowania. Badania otwarte sugerują również, że kwas walproinowy w leczeniu przewlekłym redukuje częstość i nasilenie nawracających epizodów manii i depresji. Jego działanie przeciwdepresyjne jest natomiast słabsze niż działanie przeciwmaniakalne. Ostatnie wyniki badań potwierdzają szczególną skuteczność kwasu walproinowego w terapii następujących odmian choroby dwubiegunowej: chorobie o przebiegu naprzemiennym z szybką zmianą faz, manii mieszanej, chorobie dwubiegunowej z napadami lęku panicznego, we współistniejącym uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających, oraz w chorobie dwubiegunowej z objawami neurologicznymi lub rozwijającej się na tle chorób organicznych. Wszystkie te argumenty wskazują, że kwas walproinowy może stać się skuteczną alternatywą w mono- i politerapii u pacjentów z chorobą dwubiegunową, którzy słabiej reagują na terapię litem. W celu ustalenia optymalnych wskazań do włączenia kwasu walproinowego w chorobie afektywnej dwubiegunowej konieczne są dalsze kontrolowane badania kliniczne.

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • www.psychiatria.pl/sanofi

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze