Zaloguj
Reklama

„Konsumencki” model powrotu do zdrowia

Zdrowe zęby
Fot. panthermedia
Zdrowe zęby
(3)

Schorzenia natury psychicznej często obarczone są duża stygmatyzacją, a leczenie skupia się na podejściu łagodzącym objawy lub niwelującym je. Obecna potrzeba zwiększenia kontroli zarówno nad swoim życiem, jak i nad leczeniem oraz usługami z zakresu opieki psychiatrycznej, zapoczątkowała nowy rodzaj podejścia do terapii w dziedzinie psychiatrii – konsumencki model powrotu do zdrowia.

Reklama

Zdrowienie, czyli powrót do dobrego stanu zdrowotnego, jest procesem, na który wpływ ma wiele czynników. Między innymi są to zachowania zdrowotne odnoszące się do reakcji, nawyków i zachowań o ukierunkowanym celu, które w efekcie mają wpływ na stan naszego zdrowia. Dzielą się one na zachowania prozdrowotne – sprzyjające dobremu zdrowiu i pełniące rolę profilaktyczną oraz na antyzdrowotne – przyczyniające się do pogorszenia się stanu zdrowia człowieka [3].

Proces, o którym mowa, czyli zdrowienie (a co za tym idzie – zachowania zdrowotne), w odpowiedzi na potrzeby konsumentów, oparto na założeniu, że nie przebiega on w sposób liniowy, stanowiąc jednostkowy proces zmiany postaw, wartości, emocji, odczuć oraz ról społecznych u danej jednostki. Jest to proces, który ma na celu dojście do osiągania satysfakcji życiowej pomimo ograniczeń chorobowych, czyli poniekąd stanowi on wyjście poza ramy schematu związanego ze schorzeniem psychicznym. W tym kontekście jest to proces pozytywny, polegający na adaptacji i poczuciu własnej tożsamości i własnego miejsca [1].

Ograniczenia konsumenckiego modelu powrotu do zdrowia

Jeśli zdefiniujemy powrót do zdrowia z konsumenckiego punktu widzenia, należy mieć na uwadze fakt, że ciężko będzie dobrać odpowiednie, obiektywne wskaźniki pomiarowe, które dadzą obraz powracania do dobrego stanu zdrowia. Bardzo dużego znaczenia nabiera więc subiektywne podejście danej osoby do sytuacji, w jakiej się znajduje. Niektórzy specjaliści mówią o koncepcji konsumenckiego powrotu do zdrowia jako o tej, która odwołuje się do dobrego samopoczucia, czyli takiej, która nie musi mieć bezpośredniego odzwierciedlenia w rzeczywistości, co z naukowego punktu widzenia jest trudne do zbadania czy zmierzenia. Nie opiera się ona bowiem na ogólnie przyjętych zasadach psychologicznych, a ma odniesienie do konstrukcji psychicznych, które nie mają obiektywnych definicji [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] A.S. Bellack, A. Drapalski: Problematyka i rozwój konsumenckiej koncepcji zdrowienia. „Postępy psychiatrii i neurologii” 2013, nr 22(1), s. 5-26
    [2] S. Galderisi, A. Heinz, M. Kastrup, J. Beezhold, N. Sartorius: Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego. „Psychiatria Polska” 2017, nr 51(3), s. 407–411.
    [3] I. Janik, M. Maciejewska, O. Sipak-Szmigiel: Postrzeganie zdrowia przez młodych dorosłych. W: Społeczne wymiary zdrowia i choroby. Od teorii do praktyki. Red. B. Trzop i K.Walentynowicz-Moryl. Zielona Góra 2017, s. 88.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze