Zaloguj
Reklama

Majaczenia alkoholowe

Autorzy: Ewa Chodkowska
Kobieta spożywająca alkohol
Fot. Shutterstock
Kobieta spożywająca alkohol
(3)

Badania wykazują, że w Polsce aż 600 000 do 800 000 osób ma poważne problemy z alkoholem.

Reklama

Polskim modelem picia nazywa się spożywanie wysokoprocentowych napojów w dużych ilościach i krótkim czasie, w wyniku czego zwiększa się liczba zaburzeń zachowania m.in. zachowania agresywne, autoagresywne, przestępstwa)

Uzależnienie od alkoholu

Dość często u uzależnionych spotyka się mechanizm obronny zwany „systemem iluzji i zaprzeczeń”.

Z tego powodu trudno podjąć leczenie, ponieważ duża część chorych zaprzecza lub minimalizuje duże spożycie alkoholu i związane z tym problemy zdrowotne oraz zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym. Leczenie odwykowe może zacząć osoba, która przez określony czas utrzymuje abstynencję.

Duży problem może stanowić zespół abstynencyjny (odstawienia) pojawiający się po kilkunastu godzinach od zaprzestania picia.

Objawami niepowikłanego zespołu abstynencyjnego są: 

  • bóle głowy, 
  • lęk i niepokój, 
  • drżenia mięśniowe języka,
  • złe samopoczucie,
  • majaczenie alkoholowe.

Majaczenie alkoholowe jest postacią alkoholowego zespołu odstawienia. Dodatkowo oprócz objawów abstynencyjnych dochodzi do zaburzeń świadomości (dezorientacja w miejscu i czasie), złudzeń, omamów wzrokowych, czuciowych (np. uczucie robaków pod skórą), słuchowych, urojonej interpretacji rzeczywistości i wydarzeń.

Szczególnie zaburzenia te nasilają się w nocy. W Polsce leczenie ambulatoryjne tego typu schorzenia nie jest za często oferowane w publicznych placówkach opieki zdrowotnej.

fot. panthermedia

Powikłania

Najczęściej występującymi powikłaniami są depresje alkoholowe. Najczęściej występują bezpośrednio po zaprzestaniu picia, ale przemijają w ciągu 2 tygodni bez leczenia. Niektóre depresje utrzymują się dłużej co prowadzi do licznych samobójstw, oporności na leczenie i możliwości interakcji leków przeciwdepresyjnych z alkoholem.

Uzależnieni od alkoholu oprócz leczenia farmakologicznego powinni mieć również wsparcie psychoterapeutyczne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria, podręcznik dla studentów medycyny. Prof. Dr. Hab. Med. Adam Bilikiewicz

Reklama
(3)
Komentarze