Zaloguj
Reklama

Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu (AVS)

Autorzy: Dr n.med. Michaela Pakszys
EEG Instytut Warszawa
Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu (AVS)
Fot. Panthermedia
(3)

Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu należy podobnie jak EEG biofeedback do metod, które w sposób celowany modyfikują wzorzec fal mózgowych.

Reklama

Od redakcji
Poniżej prezentujemy opis ciekawej metody z kręgu biofeedbacku. Został nadesłany przez Panią dr Michaelę Pakszys, pionierkę EEG Biofeedback w Polsce.
Jak każdą nowość metodę tę należy traktować z pewną ostrożnością i poczekać wyniki badań w renomowanych czasopismach. Szczególnie, jeśli chodzi o możliwości zastosowania u pacjentów z problemami psychicznymi. (Maciej Matuszczyk)


Metoda audiowizualnej stymulacji mózgu należy podobnie jak EEG biofeedback do metod, które w sposób celowany modyfikują wzorzec fal mózgowych.
Mianowicie mózg produkuje od okresu przedurodzeniowego do ostatniego tchnienia człowieka prąd elektryczny o niewielkim natężeniu (prąd mierzy się w milionowych częściach Volta i w c/sek czyli Hz). Prąd ten zapewnia komunikację w układzie nerwowym. Składa się z pasm wolnych częstotliwości tzw. fal delta (0-3 Hz) oraz fal theta (4-7 Hz), które charakteryzują stany dodatnie energetycznie oraz pasm szybkich częstotliwości beta (powyżej 13 Hz), które są ujemne energetycznie. Na granicy między wolnymi i szybkimi częstotliwościami jest pasmo fal alfa (8-12 Hz), w którym występuje równowaga między energią zużywaną i produkowaną. Stan z przewagą fal bardzo wolnych delta występuje fizjologicznie w czasie głębokiego snu NREM, z przewagą fal theta w zasypianiu i najgłębszej relaksacji np. przy medytacji czy w transie, zaś stan z przewagą fal alfa przy oczach zamkniętych łączy się z relaksem, wizualizacją i planowaniem, większymi możliwościami uczenia. Każdy człowiek jest co najmniej dwukrotnie w czasie dnia w stanie alfa – w czasie leżenia w łóżku przed zaśnięciem i w czasie obudzenia się przed otwarciem oczu. Stan beta łączy się z czuwaniem z koncentracją, pracą, chodzeniem w niższym beta, zaś wysokie beta z napięciem, lękiem stresem i podrażnieniem.

Metoda AVS wykorzystuje znane działanie światła i dźwięku na częstotliwość pracy mózgu.
(patrz opublikowane wcześniej artykuły neurotechnologia i eeg biofeedback – tabela fal mózgowych). Mianowicie mózg jest bardzo wrażliwy na drażnienie i reaguje na sygnały z okularów i słuchawek tak, że przystosowuje swoją częstotliwość do podawanej częstotliwości.

Jest to znane zjawisko np. z dyskotek – tam migające światełka i muzyka o odpowiednich szybkich rytmach powodują ożywienie, wesołą zabawę często ze zmniejszoną kontrolą swoich emocji. Również w badaniach diagnostycznych EEG w neurologii i psychiatrii wykorzystuje się metodę fotostymulacji czy aktywacji dźwiękiem do aktywacji zapisu EEG.

Ten efekt nazywa się wodzeniem rytmów mózgu, bowiem wg świetlnych i dźwiękowych impulsów aparatów zwanych psychowalkmanami, mózg zmienia swoją chwilową frekwencję fal mózgowych. Przez to zmienia rodzaj swojej czynności: od stanu relaksu aż do stanu pełnego skoncentrowanego czuwania. Te właściwości mózgu i możliwości psychowalkmanów są wykorzystywane do relaksacji organizmu w przewlekłym i ostrym stresie, napięciu i zmęczeniu, w zwalczaniu negatywnych emocji i lęku, do regeneracji organizmu, do uspokojenia i wyrównania wewnętrznego, jako pomoc w leczeniu chorób psychosomatycznych, do zmniejszenia bólów głowy i mięsni, do przyśpieszenia nauki języków obcych, nauki nowego materiału jak i medytacji i technik pracy umysłowej, do obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi jak i do poprawy nastroju bowiem w czasie stosowania dochodzi do uwolnienia tzw. hormonów szczęścia – endorfin.
Ponadto metoda jest stosowana do znoszenia tremy i podwyższenia poziomu koncentracji uwagi w procesie uczenia czy przy staraniu się o najwyższy wynik sportowy czy artystyczny, pomaga również w terapii skojarzonej tzw.specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.), w leczeniu zaburzeń snu, bowiem metoda poglębia sen i pomaga zasnąć. Może również w dzień zastąpić swoim działaniem energizującym klasyczne stymulujące używki (kawę), bo powoduje orzeźwienie organizmu oraz pobudza senny i zdekoncentrowany umysł. Oczywiście do poszczególnych wskazań stosowane są inne rytmy w wielu kombinacjach tzw. programach psychowalkmanów. Podsumowując metoda AVS może pomóc jako metoda wspomagająca leczenie (zaburzenia snu, depresja, lęk, emocje negatywne, podrażnienie, agresja, zmęczenie, zaburzenia koncentracji i pamięci, apatia, bóle głowy, stany pourazowe, obniżona samoocena, nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia uczenia się) jak i ma zastosowanie w podniesieniu ogólnej kondycji organizmu fizycznej i psychicznej – w sporcie, uczeniu się, w zwiększeniu kreatywności i pamięci, w medytacji i dla podwyższenia odporności, w regeneracji organizmu, w samopoznaniu jak i dla zabawy.
Znana z licznych reklam metoda nazwana SITA, która jest również jedną z form audiowizualnej stymulacji jest założona na ułatwieniu występowania stanu alfa jako stanu relaksu z podwyższoną możliwością uczenia się.
PSYCHOWALKMANY AVS umożliwiają korzystanie z wielu różnych programów wodzenia rytmów świetlnych i dźwiękowych na różnych poziomach stanów świadomości, nie tylko alfa ale i theta delta oraz beta i mogą być używane również w terapii jako aparaty pomocnicze. W ciągu 50 lat od momentu odkrycia pozytywnego wpływu światła i dźwięku na psychikę i ciało człowieka (z tym związane są dwie Nagrody Nobla) oraz wyprodukowania pierwszego psychowalkmana w roku 1986 dla potrzeb NASA w USA, opracowano naukowo wiele skutecznych programów używanych w profilaktyce i w terapii.
W Polsce oferowane są obecnie AVS psychowalkmany zawierające od 13 do 64 programów do treningu mózgu., niektóre z nich nawet mogą być wykorzystywane do przegrywania płyt CD z możliwością synchronizacji świetlnej do rytmu relaksującej muzyki.

* Takie badanie ujawnia nieprawidłowe grafoelementy w EEG u dzieci i młodzieży najczęściej w wieku od 6 do 30 lat, niekiedy i później, która odziedziczyła po swych przodkach fotowrażliwość czyli nadmierną wrażliwość na zastosowane bodźce świetlne. Niekiedy może fotowrażliwość łączyć się z padaczką jednak nie zawsze bowiem w populacji z fotowrażliwością nie u wszystkich osób padaczka występuje. Zależy od intensywności jaskrawości i częstotliwości bodźca oraz od dodatkowych czynników sprzyjających czy napad padaczkowy się ujawni, czy jedyną oznaką fotowrażliwości zostanie nieprawidłowy zapis EEG.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze