Zaloguj
Reklama

Na czym polega farmakoterapia uzależnień?

Wino, kieliszki
Fot. medforum
Wino, kieliszki
(4)

Przyjmowanie substancji psychoaktywnych jest przyczyną problemów psychicznych i zaburzeń zachowania.

Reklama

Definiowane jest jako zestaw zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, w których dominuje przyjmowanie substancji psychoaktywnej.

Zasadniczą cechą uzależnienia jest brak kontroli nad zachowaniami popędowymi, które prowadzi do poszukiwania kontaktu i używania substancji uzależniającej.

Jak rozpoznać uzależnienie?

O uzależnieniu możemy mówić, gdy występują przynajmniej trzy z niżej wymienionych objawów:

  • silne pragnienie lub przymus użycia substancji psychoaktywnej;
  • trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z używaniem substancji;
  • wystąpienie charakterystycznych dla danej substancji objawów abstynencyjnych po zaprzestaniu stosowania lub zmniejszeniu ilości;
  • potrzeba używania większych dawek w celu wywołania tego samego efektu;
  • używanie substancji pomimo świadomości o jej szkodliwości;
  • zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, pracy i rodziny.

Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu

Obecnie farmakoterapia uzależnienia od alkoholu opiera się na stosowaniu leków mających wydłużyć abstynencję i zmniejszyć ilość wypijanego alkoholu. Chociaż do niedawna nie odgrywała ona znaczącej roli w leczeniu uzależnień.


fot. ojoimages

Pierwszy zarejestrowany lek zmniejszał głód alkoholowy. Pacjenci go zażywający sięgali po alkohol rzadziej i pili dwukrotnie mniej w porównaniu do pacjentów stosujących jedynie psychoterapię.  Inny lek dopuszczony do leczenia uzależnień alkoholwych blokuje receptory opioidowe i  niweluje euforyzujące działanie alkoholu. Osoby w trakcie kuracji sięgające po alkohol stwierdzają, że nie przynosi on oczekiwanych efektów, zauważają bezcelowość picia i ograniczają ilość spożywanego alkoholu.

Oba leki powinny być zawsze stosowane jako wsparcie psychoterapii, nie jako środek lecznicy samodzielny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1) B. Habrat, Farmakologia a terapia uzależnień, Alkohol i Nauka- czasopismo, 2002
    2) A. Bilikiewicz, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze