Zaloguj
Reklama

Nerwica hipochondryczna

Konsultacja lekarska
Fot. panthermedia
Konsultacja lekarska
(4)

Hipochondria to zaburzenie nerwicowe którego istotą jest zaabsorbowanie możliwości wystąpienia poważnej choroby. Charakteryzuje się ciągłym lękiem i niepokojem o życie i zdrowie, a także często przekonaniem o posiadaniu nieuleczalnej choroby somatycznej.

Reklama

Jak często występuje hipochondria?

Hipochondria jako osobna wyizolowana jednostka chorobowa jest bardzo rzadko spotykana. Zwykle mówi się o niej jako o chorobie współistniejącej w depresji, nerwicach i niektórych schorzeniach somatycznych. Zdarza się, że opisywana jest jako przejaw wczesnej fazy rozwoju psychozy, np. w schizofrenii.

Częstość występowania waha się od 0,8% do nawet 6% w populacji ogólnej. Wynik ten został opracowany na podstawie danych przedstawionych przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Przyczyna powstawania zaburzeń o charakterze hipochondrycznym

Często motywem „zapalnym” zaburzeń o charakterze hipochondrycznym jest wcześniejsze doświadczenie z ciężką chorobą, własne lub w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo czynnikiem wpływającym na rozwinięcie choroby może być uraz psychiczny, niekoniecznie związany z chorobą, lęki i tendencje masochistyczne.


fot. pantherstock

Hipochondria jako choroba przewlekła

Zaburzenia nerwicowe o charakterze hipochondrycznym uważa się za schorzenie przewlekłe i trudne do leczenia.

Można wymienić dwa rodzaje hipochondrii:

  • pierwotną, w której dolegliwości mają charakter trwały;
  • wtórną, która jest konsekwecją lęku i przebiega z naprzemiennie pojawiającymi się fazami nasilenia i remisji z współistniejącymi chorobami psychicznymi, np. depresją lub schizofrenią.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze