Zaloguj
Reklama

Nie tylko depresja! Czym są cyklotymia, dystymia i inne jednostki należące do tej grupy?

Depresja u mężczyzny
Fot. panthermedia
Depresja u mężczyzny
(5)

Zaburzenia nastroju powszechnie kojarzone są z depresją – nie bez powodu, zaburzenia depresyjne stanowią w końcu jedne z najczęściej występujących u ludzi zaburzeń psychicznych. Do tej grupy problemów z zakresu zainteresowania psychiatrii należy jednak jeszcze wiele innych niż depresja jednostek – zaburzeniami nastroju są również i cyklotymia, choroba afektywna dwubiegunowa czy dystymia. Jakie jeszcze inne problemy należą do tej grupy i czym charakteryzują się poszczególne z nich?

Reklama

Zaburzenia nastroju stanowią jeden z tych problemów, z którymi psychiatrzy stykają się najczęściej – szacuje się, że na całym świecie zmagać się z nimi łącznie może nawet 20% populacji. Nie oznacza to jednak tego, że jedna na pięć osób cierpi na depresję – do zaburzeń nastroju zaliczanych jest zdecydowanie więcej jednostek.

Zaburzenia nastroju: choroba afektywna dwubiegunowa

Obok depresji to właśnie choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest najbardziej znanym ze wszystkich zaburzeń nastroju. Charakterystyczne dla tej jednostki jest to, że u jednego pacjenta występują epizody obniżonego nastroju (epizody depresyjne) oraz epizody wzmożonego nastroju (epizody hipo- lub maniakalne). Przebieg schorzenia bywa odmienny u różnych pacjentów – u jednych dominują epizody depresyjne, u innych maniakalne, różny bywa także czas ich utrzymywania się, jak i długość okresów remisji. Dość często zdarza się, że u pacjenta, który tak naprawdę ma ChAD, najpierw rozpoznawana jest depresja – dzieje się tak zwykle wtedy, gdy pierwszym przejawem zaburzeń nastroju jest epizod depresyjny. W takich przypadkach nieprawidłowa diagnoza zazwyczaj szybko wychodzi na jaw – w sytuacji, gdy pacjent z chorobą afektywną dwubiegunową zacznie przyjmować leki przeciwdepresyjne w monoterapii, dość szybko skutkować to może wystąpieniem u niego epizodu hipomaniakalnego lub maniakalnego.

Zaburzenia nastroju: cyklotymia

Zasadniczo cyklotymia jest zaburzeniem nastroju bardzo podobnym do choroby afektywnej dwubiegunowej – w jej przypadku u chorych również występują bowiem epizody obniżonego oraz wzmożonego nastroju. Znamienne jest tutaj jednak to, że związane z cyklotymią objawy nie mają takiego nasilenia, które umożliwiałoby jednoznaczne rozpoznanie ChAD. W kryteriach diagnostycznych dotyczących cyklotymii wyraźnie zaznaczone jest również to, że stwierdzić tę jednostkę można wtedy, kiedy jej objawy utrzymują się u pacjenta przez minimum dwa lata.

Zaburzenia nastroju: dystymia

Dystymię określa się czasem jako uporczywie utrzymujące się zaburzenia nastroju – w jej przypadku u pacjentów spotykane są, podobnie jak w przebiegu zaburzeń depresyjnych, m.in. obniżenie nastroju, zaburzenia snu, stałe poczucie zmęczenia czy zmiany apetytu oraz obniżenie samooceny. Objawy dystymii mają jednak mniejsze nasilenie niż objawy depresji, do rozpoznania zaś tego typu zaburzeń nastroju – podobnie jak w przypadku cyklotymii – konieczne jest utrzymywanie się dolegliwości przez minimum dwa lata.

fot. panthermedia

Zaburzenia nastroju: inne jednostki

Co jakiś czas wydawane są kolejne edycje medycznych klasyfikacji diagnostycznych – ICD czy DSM – w których wyróżnia się wcześniej nieopisywane zaburzenia nastroju. Takowym jest chociażby przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne. Objawy jednostki pojawiają się około tydzień przed menstruacją i mogą nimi być wahania nastroju, drażliwość, uczucie niepokoju oraz poczucie bezradności. Charakterystyczne dla przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych jest to, że ich objawy przemijają wraz z nadejściem krwawienia miesiączkowego.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze