Zaloguj
Reklama

Nowe dopalacze na rynku

Depresja
Fot. Shutterstock
Depresja
(4)

Temat dopalaczy w ostatnim czasie ucichł w mediach. Jest to jednak nadal ogromny problem, bowiem ciągle pojawiają się na rynku nowe, wcześniej nieznane substancje psychoaktywne.

Reklama

Na polskim rynku narkotykowym pojawiają się nowe substancje psychoaktywne, które w dużej mierze pochodzą z modyfikacji już istniejących, aktualnie kontrolowanych substancji lub mogą być lekami które nie przeszły testów klinicznych, a także mogą być to całkowicie nowe struktury o analogicznych właściwościach psychoaktywnych do kontrolowanych substancji lub farmaceutyków. 

System Wczesnego Ostrzegania

Pojawianie się coraz to nowszych dopalaczy przyczyniło się do stworzenia Systemu Wczesnego Ostrzegania za który odpowiedzialne jest Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z siedzibą w Lizbonie w celu monitorowania zjawiska narkomanii w krajach Unii Europejskiej. 

Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju tego zjawiska jest to, że w 2012 roku państwa członkowskie UE za pośrednictwem tego systemu zgłosiły po raz pierwszy 73 nowe substancje. W 2013 roku liczba ta wzrosła do 81 nowych substancji psychoaktywnych. W 2014 wykryto aż 101 nowych substancji, natomiast w 2015 roku liczba ta się zmniejszyła i wyniosła 98 substancji wśród których najliczniejszą grupę stanowiły syntetyczne kannabinoidy. 

Ostrzeżenie jakie wydało EMCDDA w lutym 2016 r. dotyczące substancji MDMB-CHMICA, przedstawiciela syntetycznych kannabinoidów w związku ze zgonami i zatruciami odnotowanymi w ośmiu krajach odzwierciedla zagrożenia jakie powodują nowe narkotyki (Europejski raport narkotykowy 2016). 

Przeciwdziałanie narkomanii w Polsce

W Polsce w dniu 14 lipca 2015 r. został powołany Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Działanie Zespołu polega na prowadzeniu bieżącego monitoringu pojawiających się nowych substancji psychoaktywnych i dokonywaniu oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz możliwości powodowania szkód społecznych, wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy.

Zespół ten rekomenduje Ministrowi Zdrowia umieszczenie niebezpiecznych substancji na wykazie nowych substancji psychoaktywnych lub w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Członkami Zespołu są specjaliści posiadający wiedzę m.in. z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii, psychiatrii, nauk społecznych, nauk prawnych. 

Ze względu na fakt rozwijającego się rynku środków zastępczych, niezbędne jest prowadzenie stałego monitoringu tego procederu, którego to zadania podjęły się organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nowe środki psychoaktywne

Pod względem chemicznym nowe środki psychoaktywne powstają poprzez modyfikację istniejących już substancji. Zmiana ta odbywa się poprzez dodanie do struktury konkretnego związku dodatkowej grupy chemicznej np. fluoru, bromu, chloru. Tworzone są również nowe środki o silniejszym działaniu psychotropowym. 

Substancje psychoaktywne w środkach zastępczych zidentyfikowane i wycofane z obrotu przez Państwową Inspekcję Sanitarną w latach 2012-2016 można zakwalifikować do następujących grup:

  • fenyloetyloaminy; 
  • katynony; 
  • syntetyczne kannabinoidy; 
  • piperazyny; 
  • tryptaminy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, na bieżąco monitoruje scenę substancji psychoaktywnych. W ramach działań w zakresie nowych narkotyków właściwi państwowi inspektorzy sanitarni zabezpieczają znaczną liczbę produktów, które następnie poddawane
są badaniom laboratoryjno-jakościowym. Dla „dopalaczy” charakterystyczna jest wielość i „fantazyjność” nazw, a także brak opisu składu zawartości na opakowaniu produktów. W latach 2012-2013 w oferowanych produktach identyfikowane były mieszanki dwóch, trzech a nawet więcej różnego typu substancji psychoaktywnych.

Lista TOP 5

Lista „TOP 5” zawiera informacje, mające ostrzegać o niebezpieczeństwach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, najczęściej wykrywanych w zabezpieczanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach”.

Najczęściej wykrywane w próbkach „dopalaczy”, pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną są:

  1. AB-CHMINACA;
  2. 4-CMC;
  3. 4-metylo-N,N-DMC;
  4. 4-EEC;
  5. MDMB-CHMICA.

fot. panthermedia

Skład, dawki i działanie oferowanych produktów tzw. „dopalaczy” bardzo często nie są nawet znane sprzedającemu, więc tym bardziej konsumentowi. Również reakcja organizmu jest zmienna i nieprzewidywalna. Co stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia.

Używanie dopalaczy prowadzi do groźnych dla życia ostrych zatruć a także może doprowadzić do uzależnienia, dezintegracji osobowości, depresji lub innych zaburzeń psychicznych a to z kolei do rozpadu rodziny, przerwania nauki, utraty pracy i innych negatywnych skutków społecznych.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze