Zaloguj
Reklama

Obłęd udzielony

Obłęd udzielony
Fot. ojoimages
(5)

Czy można indukować urojenia u innych osób..? Odpowiedź znajduje się w tym artykule!

Reklama

Obłęd udzielony albo indukowany to szczególna postać zaburzeń urojeniowych. Polega on na występowaniu tych samych niedorzecznych sądów lub objawów przypominających schizofrenię u dwóch lub więcej osób. Nie każda jednak osoba może zarówno indukować objawy psychotyczne jak i przejmować je od innych osób.

Kiedy dochodzi do powstania obłędu udzielonego?

Niezbędnym warunkiem do jego powstania jest istnienie silnego, bliskiego i wzajemnego związku pomiędzy dwoma (lub więcej) osobami. Ważne jest również, żeby osoby te przebywały przez jakiś czas w izolacji od innych ludzi i od kontaktu ze światem.
Uważa się, że osoba, która przejmuje zaburzenia psychiczne drugiej osoby jest zwykle słabsza psychicznie i może mieć zaburzoną osobowość. Z kolei osoba indukująca jest zwykle sprawniejsza intelektualnie i lepiej zorganizowana. Można powiedzieć, ze osoba indukująca obłęd dysponuje specyficzną charyzmą, której niektóre osoby nie potrafią się oprzeć.

Jaka postać może mieć obłęd udzielony?

Marandon de Montyel wyróżnił trzy różne formy tego obłędu.
W pierwszej z nich osoba silniejsza, u której występują urojenia i halucynacje narzuca urojenia drugiej osobie. Osoba zaindukowana zaczyna wypowiadać podobne urojenia, nie halucynuje jednak, a jej zaburzenia psychiczne wygasają samoistnie po odseparowaniu od osoby indukującej.
Druga postać obłędu udzielonego jest zwana obłędem równoczesnym. W tej postaci na obu partnerów działają te same stresy i u obu mogą wystąpić zarówno omamy jak i urojenia o podobnej treści. Po rozdzieleniu partnerów choroba psychiczna może nie wygasać samoistnie i wymaga leczenia psychiatrycznego.
Trzecia forma indukowanych zaburzeń urojeniowych to tzw. obłęd skomunikowany albo przekazany. Na początku partner opiera się osobie indukującej, potem przejmuje jej urojenia i omamy i powstaje oddzielna choroba psychiczna; jej objawy są różne od objawów występujących u osoby indukującej.

Co zrobić przy podejrzeniu indukowanych zaburzeń urojeniowych?
Dwie ostatnie z opisanych wyżej postaci obłędu udzielonego wymagają leczenia przez psychiatrę, stąd należy zwrócić się do niego o pomoc.

Reklama
(5)
Komentarze