Zaloguj
Reklama

Ogólnopolski Program Zamiany Postaw wobec Psychiatrii

Autorzy: Ewa Marczyk
Ogólnopolski Program Zamiany Postaw wobec Psychiatrii
Fot. medforum
(4)

Wyniki badania TNS OBOP przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Programu Zmian Postaw Wobec Psychiatrii "Odnaleźć Siebie" wskazują, że ludzie oczekują od lekarza psychiatry przede wszystkim uzyskania rady, mają potrzebę szczerej rozmowy, konsultacji rozumianej ogólnie jako pomoc psychologiczna, a nie konkretna skuteczna porada.

Reklama
Zaledwie 8 % respondentów spodziewa się, że lekarz przepisze skuteczny lek. Badania TNS OBOP przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiego Programu Zmian Postaw Wobec Psychiatrii „Odnaleźć Siebie” wskazują, że oczekiwania jakie mamy w stosunku do lekarza psychiatry to przede wszystkim uzyskanie rady, potrzeba szczerej rozmowy, konsultacji rozumianej ogólnie jako pomoc psychologiczna, a nie konkretna skuteczna porada.
Warszawa, 30 lipca 2004r. Zaledwie 8 % respondentów spodziewa się, że lekarz przepisze skuteczny lek. Nie tylko leczenie farmakologiczne jest jedynym efektywnym rozwiązaniem problemów psychicznych. Według psychiatrów pomóc może już sama rozmowa. Wyniki badań OBOP-u pokazują, że polskie społeczeństwo nadal myśli stereotypowo w odniesieniu do osób chorych i samych psychiatrów.

Społeczeństwo nie ufa lekarzom psychiatrom. Spowodowane jest to głównie lękiem przed samym badaniem psychiatrycznym, brakiem wiary w skuteczną pomoc. Polacy nie wiedzą, że wizyta u lekarza psychiatry, do którego można udać się bez skierowania, opiera się głównie na szczerej rozmowie, wysłuchaniu, okazaniu zainteresowania i wsparcia. Dodatkowo rozmowa ta zostaje zachowana w tajemnicy, gdyż lekarza psychiatrę obowiązuje tajemnica lekarska.

Mimo to na temat lekarzy co czwarty badany wypowiada się negatywnie. Społeczeństwo widzi psychiatrów jako osoby mało kompetentne, nieprzystępne, źle odnoszące się do chorych.
Badania pokazują, że psychiatra to lekarz niedoceniany. Stereotyp psychiatry, jaki tkwi w polskim społeczeństwie sprawia, że postrzegany jest jako osoba, która każdego pacjenta z problemem natury psychicznej kieruje do zamkniętego szpitala. Co czwarta osoba nie korzysta z porady psychiatry z obawy przed leczeniem w szpitalu psychiatrycznym wbrew własnej woli. A także dlatego, że z wizytą wiąże się, zdecydowanie większy stres niż u lekarza innej specjalności. Tylko trzy czwarte badanych oczekuje od psychiatry pomocy, rozwiązywania problemów.

W świetle badań OBOP-u tylko jedna trzecia Polaków wyraża się dobrze o lekarzach psychiatrach. Uważają psychiatrę za specjalistę i fachowca, za osobę, która umie słuchać i jest wrażliwa na problemy pacjenta. Psychiatrzy dostrzegają konieczność zmiany negatywnych aspektów takiego wizerunku i wyeliminowania lęku przed wizytą. Pomóc temu ma akcja Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć Siebie” organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

„We wrześniu, w ramach Ogólnopolskiego Programu Zamiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć Siebie” zostanie otwarte „Centrum Pomocy”. Jego celem będzie pomoc poprzez kompetentną rozmowę ze specjalistami z dziedziny psychiatrii i psychologii. Z bezpłatnych wizyt będzie mógł skorzystać każdy, mając świadomość, że rozmowa będzie skuteczna i zachowana w tajemnicy.” – zapowiada docent Joanna Meder z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

______________________________

BACKGROUNDER
Psychiatra - jest lekarzem, który ukończył studia medyczne i posiada ogólną wiedzę lekarską. Psychiatria zaś jest wybraną przez niego dziedziną medycyny, w której się specjalizuje. W centrum jego zainteresowań znajduje się diagnozowanie, leczenie zaburzeń i chorób psychicznych. Lekarz psychiatra może stosować leczenie farmakologiczne, czyli przepisywać leki. Dodatkowo może zajmować się psychoterapią, a po przejściu odpowiednich szkoleń posługiwać się tytułem psychoterapeuty.

Wizyta u psychiatry nie jest ciężkim przeżyciem, nie boli, jest anonimowa i z pewnością nie wywoła ani nie pogorszy odczuwanych dolegliwości psychicznych. Wizyta polega na rozmowie. Psychiatra może również przeprowadzić klasyczne badanie lekarskie, a czasami poprosić o wypełnienie jakiegoś kwestionariusza czy wykonanie prostego zadania graficznego. Jeżeli zauważymy wokół siebie duże zmiany, których przyczyn nie potrafimy wytłumaczyć np. otoczenie dobrze nam znane stało się jakieś inne, obce, być może wrogie, jeżeli osoby bliskie sprawiają wrażenie jakby się od nas odwróciły, jeżeli nasze dotychczasowe życie stało się puste, niesatysfakcjonujące, obojętne, to z pewnością powinniśmy zasięgnąć porady psychiatry.

Backgrounder stworzony na podstawie poradnika edukacyjnego autorstwa lekarza psychiatry Marka Bińkowskiego, który ukaże się podczas otwarcia „Centrum Pomocy”

Ogólnopolski Program Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii „Odnaleźć Siebie” ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych. Program ma za zadanie przekonać Polaków, że tylko odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie dają szansę chorym na wyleczenie i aktywne życie w społeczeństwie.
Celem akcji jest także zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych. Patronat merytoryczny nad akcją „Odnaleźć Siebie” objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Honorowy patronat nad programem objął Minister Zdrowia. Partnerem programu jest polska firma farmaceutyczna Adamed.
 
Autor:
Ewa Marczyk
On Board PR
Tel. 022 644 23 43
 
 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Adamed

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze