Zaloguj
Reklama

Opętanie i opętani: duszpasterski punkt widzenia

Autorzy: Ks. Andrzej Jagiełło
Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
Opętanie i opętani: duszpasterski punkt widzenia
Fot. ojoimages
(5)

Do najtrudniejszych problemów, z którymi spotyka się duszpasterz, z pewnością można zaliczyć narastajżce w naszych czasach zjawisko opętania. Zagadnienie to podejmują w swoich pracach przedstawiciele teologii i psychologii pastoralnej. Stosunkowo częściej niż przed laty spotykają się z nim także kapłani w swojej praktyce duszpasterskiej.

Reklama

Fenomen opętania nie obcy jest też psychiatrom, skoro w 1992 r. zostało ono uznane przez Światową Organizację Zdrowia za specyficzny rodzaj zaburzeń dysocjacyjnych i umieszczone w dziesiątej rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

Pełny tekst: [pobierz]

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze