Zaloguj
Reklama

Organizacje alzheimerowskie w Polsce

Organizacje alzheimerowskie w Polsce
Fot. Ojoimages
(4)

Wykaz orgaznizacji zajmujących się wspieraniem pacjentów chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów.

Reklama

BIAŁYSTOK
Białostockie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Św. Mikołaja 1, lok. 38
15–062 Białystok
tel. 0600–618–832, wtorki 18.00–19.00
(085) 742–82–43

BYDGOSZCZ
Bydgoskie Stowarzyszenie Choroby Alzheimera
ul. Ujejskiego 11 m. 1
85–168 Bydgoszcz
tel. (052) 371–16–44, 0607–079–005

CZĘSTOCHOWA
Częstochowskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Wojewódzki Szpital Zespolony
Oddział Psychiatryczny
ul. PCK 1
42–200 Częstochowa
tel. (034) 325–26–11, wew. 226

ELBLĄG
Elbląskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Pułaskiego 1c
82–300 Elbląg
tel. (055) 235–30–75, 325–31–15

GDAŃSK
Gdańskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Armii Krajowej 94
81–824 Sopot
tel. (058) 551–63–64
e-mail: [email protected]

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Stowarzyszenie Alzheimera
ul. Nowa 5
66–400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 728–50–70

KOPRZYWNICA
woj. świętokrzyskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Chorobą Alzheimera
ul. Szkolna 8
27–660 Koprzywnica
tel./faks (015) 847–61–14

KRAKÓW
Fundacja Pomocy Ludziom
Dotkniętym Chorobą Alzheimera
im. Teresy Goszcz
Katedra Psychiatrii CMUJ
ul. Kopernika 21a
31–501 Kraków
tel. (012) 424–87–20

KRAPKOWICE
Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz
Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera
ul. Damrota 2
47–303 Krapkowice
tel. (077) 466–19–45

LUBLIN
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
ul. Towarowa 19
20–205 Lublin
tel. (081) 444–45–44
e-mail: [email protected]

ŁOMŻA
Alzheimerowska Grupa Wsparcia przy Fundacji CITON
ul. Szeroka 7
18–400 Łomża
tel. (086) 216–43–87

ŁÓDŹ
Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
ul. Przybyszewskiego 111
93–110 Łódź
tel. (042) 681–24–32, 681–24–38

OLSZTYN
Grupa Wsparcia dla Rodzin
Osób Chorych na Chorobę Alzheimera
Al. Wojska Polskiego 35
10–228 Olsztyn
tel. (089) 526–00–11, wew. 261

PŁOCK
Płockie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Miodowa 2
09–400 Płock
tel. (024) 262–30–51

POZNAŃ
Wielkopolskie Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
nad Chorymi na Chorobę Alzheimera
ul. Szwajcarska 3
61–285 Poznań
tel. (061) 873–90–81, 873–90–00, wew. 81
e-mail: [email protected]

RADOM
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Królowej Jadwigi 1
26–600 Radom
tel. (048) 333–12–22
pon. i śr. w godz. 16.00–17.00

RZESZÓW
Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Seniora 2
35–310 Rzeszów
tel. 0601–337–955
e-mail: [email protected]

SIEDLCE
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Chmielna 13
08–110 Siedlce
tel. (025) 631–79–38, 0600–853–476

SOCHACZEW
Grupa Wsparcia dla Osób
z Chorobą Alzheimera
Barbara Zduńczyk
ul. Zawadzkiego 3/12
96–500 Sochaczew
tel. (046) 862–41–74

TORUŃ
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Ligi Polskiej 8
87–100 Toruń
tel. (056) 648–60–25

WARSZAWA
Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Hoża 54/1
00–682 Warszawa
tel./faks (022) 622–11–22
e-mail: [email protected]

Polska Fundacja Alzheimerowska
ul. Widok 10
00–023 Warszawa
tel. (022) 827–35–86

WROCŁAW
Stowarzyszenie Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera
Regionu Dolnośląskiego
ul. Gdańska 2
50–344 Wrocław
tel. (071) 328–00–45, wew. 105

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze