Zaloguj
Reklama

Pamięć zdarzeń traumatycznych

Autorzy: Wioleta Chodkowska

Źródło: Michalina Gawinecka, Izabela Łucka, Aleksandra Cebella. Pamięć zdarzeń traumatycznych. Psychiatria 2008, tom 5, nr 2
Mózg
Fot. Panthermedia
Mózg
(4)

Po wystąpieniu zdarzenia traumatycznego obserwuje się zaburzenia pamięci narracyjnej. Uniemożliwia to świadome przypomnienie lub odtworzenie faktów. Zdarzenie zapamiętywane jest pod kątem sensoryczno-emocjonalnym. Zazwyczaj pamięć jest fragmentaryczna. Zniekształceniu ulega odczucie czasu i szczegółów kontekstu. Osoby, które doświadczyły tego typu zdarzenia są szczególnie podatne na wystąpienie zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Reklama

Główne czynniki wpływające na rozwój zaburzenia to historia rodzinna, osobowość, styl radzenia sobie w trudnych sytuacjach, reakcja środowiska, wcześniejsze doświadczenia oraz poczucie sensu doświadczonego zdarzenia.


W zespole stresu pourazowego występują różne formy zaburzeń pamięci. Mają one postać hipermnezji oraz amnezji. Hipermnezja to uporczywe nawracanie wspomnień, rozpamiętywanie wydarzeń, zagłębianie się we wspomnieniach oraz koszmary nocne. Amnezja psychogenna to luki w pamięci, mające na celu ochronę ofiary przed uświadomieniem sobie zbyt trudnych do przyjęcia treści.


W wyniku trudnych doświadczeń dochodzi do zaburzeń czynnościowych w funkcjonowaniu mózgu. U dzieci zmiany mogą mieć też charakter strukturalny. Stwierdza się zaburzenia rytmu EEG w badaniu aktywności układu limbicznego u dzieci wykorzystywanych seksualnie. U ofiar przemocy odnotowywano słabszy rozwój lewej półkuli mózgu.

Aktywacja prawej półkuli wiąże się z intensywniejszym i częstszym przeżywaniem negatywnych emocji. Zmniejszona aktywność lewej półkuli może przyczyniać się do rozwoju depresji, dysfunkcji pamięci oraz zaburzeń regulacji afektu. Dodatkowo prawdopodobne jest wystąpienie problemów w integracji między półkulami mózgu.


Szczególną cechą wspomnień traumatycznych jest brak kodowania ich w formie zwerbalizowanej. Brak im linearnej narracji, co uniemożliwia włączenie tych zdarzeń do zachowującej ciągłość historii życia.

Wspomnienia stanowią tylko wyraziste wrażenia i obrazy, jednak bez werbalnej narracji i kontekstu. Konsekwencją tego jest krystalizacja doświadczenia w jeden ciąg obrazów.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze