Zaloguj
Reklama

Paranoja czyli przewlekła psychoza

Ból głowy spowodowany hałasem
Fot. medforum
Ból głowy spowodowany hałasem
(4)

Paranoja inaczej nazywana przewlekłą psychozą to choroba w której stopniowo pojawiają się i rozwijają zaburzenia myślenia w postaci fałszywych przekonań, czyli urojenia.

Reklama

Kryteria diagnostyczne psychozy przewlekłej

Aby zdiagnozować psychozę przewlekłą należy upewnić się, że urojenia są jedynym objawem klinicznym i trwają co najmniej trzy miesiące, a wywiadzie i przeprowadzonej diagnostyce nie stwierdza się objawów schizofrenicznych oraz uszkodzeń organicznych ośrodkowego układu nerwowego.

Paranoja udzielona

W tym rodzaju psychozy bliska osoba z otoczenia chorego zaczyna wierzyć w doświadczane  przez niego urojenia, a następnie sama zaczyna je wypowiadać. Paranoja udzielona może dotyczyć większej grupy osób, zdarza się, że przejmuje ją cała rodzina.


fot. pantherstock

Kryteria diagnostyczne paranoi udzielonej

Wśród kryteriów diagnostycznych paranoi udzielonej wymienia się:

  • obecność dwóch lub większej liczby osób podzielających to samo urojenie,
  • osoby z tymi samymi systemami urojeniowymi pozostają w bardzo bliskim kontakcie lub związku,
  • urojenie zostało indukowane przez jedną osobę.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • A.Bilikiewicz, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze