Zaloguj
Reklama

Patologiczna chęć amputacji własnej kończyny: apotemnofilia

Depresja
Fot. shutterstock
Depresja
(5)

Apotemnofilia to rzadkie i budzące skrajne emocje zaburzenie psychiczne, polegające na występowaniu u pacjenta chęci amputacji własnej kończyny. Mimo upływu wielu lat od powstawania pierwszych opisów tej jednostki, nadal niejasne wciąż są jej przyczyny. Problemem w przypadku apotemnofilii jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, co można zaoferować zmagającemu się z nią pacjentowi.

Reklama

Psychiatrów, chorób psychicznych i pacjentów chorujących psychicznie wielu ludzi wciąż się po prostu boi. Przyczyn takiego zjawiska wymienić można by wiele: po pierwsze, dla ogółu psychiatria bywa nauką dość niezrozumiałą, po drugie, choroby psychiczne bywają uznawane za jednostki absolutnie niewyleczalne i doprowadzające ludzi do skrajnego obłędu. Podejście takie jest krzywdzące, bo w psychiatrii tak naprawdę ciągle zauważalny jest postęp: odkrywane są coraz to kolejne przyczyny chorób i zaburzeń psychicznych, a także stają się dostępne coraz to nowsze metody terapeutyczne, które pozwalają przywracać pacjentom równowagę psychiczną.

Z drugiej jednak strony, to właśnie w obrębie psychiatrii wyróżnia się różne jednostki, które mogą wzbudzać czy to zdziwienie, zaskoczenie i poczucie niezrozumienia, ale i nawet skrajny lęk. Wspomnieć tutaj można np. o różnych zaburzeniach związanych z objawami wytwórczymi (z urojeniami i omamami, o nierzadko wręcz dziwacznej treści). Wymienić można w tym przypadku również i pewną jednostkę, która jest dość nieznana i o której nie mówi się wiele – apotemnofilię.

Pierwsze naukowe opisy apotemnofilii pochodzą z 1977 roku, kiedy to opisane zostały przypadki dwóch pacjentów borykających się z tym problemem. Od tamtej pory minęło dużo czasu, a tak naprawdę naukowcom udało się niewiele dowiedzieć na temat apotemnofilii. Problem zaliczany jest do grupy zaburzeń z zakresu zaburzeń identyfikacji integralności cielesnej (BIID – skrót od angielskiego body integrity identity disorder), częściej spotykany jest on u mężczyzn. Obecnie apotemnofilię traktuje się czasami jako postać masochizmu, zauważono także, że częściej obsesyjne myśli pacjentów skoncentrowane są wokół kończyn dolnych niż górnych. Czego jednak te myśli dotyczą i czym tak zasadniczo jest apotemnofilia?

Objawy apotemnofilii

Głównym problemem, który pojawia się w przebiegu apotemnofilii, jest obsesyjna chęć amputacji własnej kończyny. Pacjenci zmagający się z tą jednostką mogą przejawiać przekonanie, że dopiero pozbawienie ich którejś z kończyn – ręki czy też nogi – pozwoli im uzyskać odpowiednią, idealną budowę ich ciała.

Amputacje kończyn współcześnie są wykonywane, jednakże oczywiście tylko wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba – tak się może dziać np. u pacjentów, którzy staną się ofiarami jakiegoś wypadku czy u chorych, u których dojdzie do powikłań (szczególnie nieleczonej) cukrzycy. Pacjenci z apotemnofilią, ze względu na występujące u nich obsesyjne pragnienie utraty części swojego ciała, mogą celowo dążyć do tego, aby przeprowadzona została u nich amputacja. Mogą oni na przykład z premedytacją doprowadzać do wystąpienia urazów czy podejmować jakiegoś innego typu działania, przez które pojawiłyby się u nich wskazania do amputacji kończyny.

Z apotemnofilią bywają związane również zaburzenia nastroju – dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy pacjent przez dłuższy czas doświadcza obsesyjnych myśli skoncentrowanych wokół chęci amputacji i kiedy nie dochodzi do przeprowadzenia u niego takiego zabiegu. Mogą one przybierać natężenie stosunkowo łagodnego obniżenia nastroju, ale i nawet pełnoobjawowych zaburzeń depresyjnych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze