Zaloguj
Reklama

Patologiczna chęć amputacji własnej kończyny: apotemnofilia

Depresja
Fot. shutterstock
Depresja
(5)

Apotemnofilia to rzadkie i budzące skrajne emocje zaburzenie psychiczne, polegające na występowaniu u pacjenta chęci amputacji własnej kończyny. Mimo upływu wielu lat od powstawania pierwszych opisów tej jednostki, nadal niejasne wciąż są jej przyczyny. Problemem w przypadku apotemnofilii jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, co można zaoferować zmagającemu się z nią pacjentowi.

Reklama

Przyczyny apotemnofilii: dlaczego ludzie mieliby pragnąć amputacji własnej kończyny?

Tak naprawdę nie udało się dotychczas odnaleźć przyczyn apotemnofilii. Pacjentom z jakichś przyczyn wydaje się, że ich kończyna jest obca, że tak naprawdę nie należy ona do nich. Mogą oni doświadczać nawet zaburzeń czucia w obrębie tej kończyny, która według nich powinna zostać amputowana – zdarza się bowiem, że pacjenci mają wrażenie, że jedna, konkretna kończyna odbiera bodźce czy wykonuje czynności ruchowe w zupełnie inny sposób niż pozostałe elementy ciała.

Z drugiej jednak strony, za przyczyny apotemnofilii uznawane są czasami zaburzenia neurologiczne. Według niektórych badaczy u pacjentów z tym problemem może dochodzić bowiem do nieprawidłowego przesyłania impulsów nerwowych pomiędzy daną kończyną a ośrodkowym układem nerwowym.

Apotemnofilia: czy można jakoś leczyć ten problem?

Apotemnofilia jest problemem nie tylko dla doświadczającego jej pacjenta, ale i dla lekarzy, do których pacjent uda się ze swoją przypadłością. Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) – ta sentencja tak naprawdę stanowi podstawową zasadę medyków, która jest wpajana im już od samego początku studiów medycznych. Zasadniczo amputowanie zdrowej kończyny pacjentowi ciężko w ogóle rozpatrywać jako możliwą opcję leczniczą – tak naprawdę jest to przecież okaleczanie pacjenta.

W zagranicznych krajach zdarzają się lekarze, którzy przeprowadzają oczekiwane przez pacjentów z apotemnofilią operacje. Ciężko byłoby tutaj rozwodzić się nad związanymi z tym kontrowersjami czy nad aspektami etycznymi związanymi z wykonywaniem takich zabiegów. W wielu krajach świata – w tym i w Polsce - nie przeprowadza się amputacji kończyn bez zaistnienia ku temu wyraźnych wskazań. Obecnie pacjentom z apotemnofilią zasadniczo zalecić można głównie oddziaływania psychoterapeutyczne.

Problem podobny do apotemnofilii: akrotomofilia

Przy omawianiu apotemnofilii warto wspomnieć o nieco odmiennym, aczkolwiek podobnym do niej zjawisku, czyli akrotomofilii. Zaburzenie to zaliczane jest do zaburzeń preferencji seksualnych i akrotomofilia polega na występowaniu u pacjenta pociągu erotycznego ku osobom, u których doszło do amputacji którejś z kończyn.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze