Zaloguj
Reklama

Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – diagnostyka i leczenie

Pijany mężczyzna
Fot. Shutterstock
Pijany mężczyzna
(0)

O tym, że spożywany w nadmiarze alkohol szkodzi zdrowiu, nie trzeba prawdopodobnie nikogo przekonywać. Znane jest to, że jego nadużywanie skutkować może np. marskością wątroby, rzadziej jednak wspomina się o innych poważnych następstwach uzależnienia od alkoholu, którymi są poalkoholowe zaburzenia psychiczne. Zaliczane są do nich różne problemy, które mogą objawiać się zarówno omamami, jak i urojeniami zazdrości.

Reklama

Spis treści:

  1. Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – halucynoza alkoholowa
  2. Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – poalkoholowe zespoły amnestyczne
  3. Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – paranoja alkoholowa
  4. Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – nadużywanie alkoholu a depresja
  5. Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – poalkoholowe zespoły otępienne

Uzależnienie od alkoholu wpływa zarówno na funkcjonowanie rodzinne czy zawodowe pacjenta, ale i na jego zdrowie. Przy omawianiu następstw nadmiernego spożywania napojów alkoholowych zwraca się zazwyczaj uwagę przede wszystkim na problemy natury somatycznej (takie jak np. osłabienie odporności czy zaburzenia czynności wątroby), alkohol wpływa jednak nie tylko na ciało, ale i na psychikę. Skutkiem jego długotrwałego nadużywania mogą być bowiem rozmaite zaburzenia psychiczne.

Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – halucynoza alkoholowa

Halucynoza alkoholowa to nic innego, jak psychoza, której przyczyną jest nadmierne spożywanie alkoholu. Charakterystyczne dla niej jest występowanie omamów (zazwyczaj słuchowych). Pacjenci mogą słyszeć rozmaite głosy, które typowo wypowiadają nieprzyjemne dla nich treści, zdarza się, że głosy przybierają charakter imperatywny i namawiają ich do popełnienia jakiegoś czynu (np. do odebrania sobie życia). W przebiegu halucynozy alkoholowej omamom towarzyszyć mogą urojenia, które zazwyczaj przybierają charakter urojeń prześladowczych.

Już biorąc pod uwagę tylko to, że pacjenci z halucynozą mogą targnąć się na swoje życie, doskonale widać, jak poważnym zagrożeniem jest ta jednostka. Dodatkowym problemem jest poza tym to, że miewa ona charakter przewlekły i jej objawy utrzymywać się mogą nawet przez kilka miesięcy. W leczeniu halucynozy alkoholowej podstawowe znaczenie ma całkowita abstynencja od alkoholu, oprócz tego wykorzystywane są również leki przeciwpsychotyczne.

Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – poalkoholowe zespoły amnestyczne

Z przewlekłym nadużywaniem alkoholu związane mogą być zespoły amnestyczne – zespół Korsakowa oraz encefalopatia Wernickego. Pierwszy z wymienionych problemów wynika z niedoboru witaminy B1 i objawia się on zaburzeniami pamięci świeżej oraz konfabulowaniem, czyli zapełnianiem przez pacjenta występujących u niego luk pamięciowych fałszywymi wspomnieniami.

Encefalopatia Wernickego to problem jeszcze poważniejszy, ponieważ może on skutkować zaburzeniami świadomości, drgawkami, zaburzeniami czucia oraz zaburzeniami równowagi. W leczeniu obu tych problemów podstawową rolę odgrywa odstawienie alkoholu, oprócz tego pacjentom podawana jest witamina B1. Warto tutaj podkreślić, że – niestety – nawet pomimo zastosowania leczenia zazwyczaj nie jest możliwe całkowite wyleczenie pacjenta i przywrócenie mu pełnej sprawności.

Poalkoholowe zaburzenia psychiczne, fot. panthermedia

Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – paranoja alkoholowa

Paranoja alkoholowa, określana również mianem zespołu Otella to poalkoholowe zaburzenie psychiczne, z którego powodu cierpi nie tylko pacjent, ale i jego najbliżsi. Związana ona jest z występowaniem u osoby uzależnionej od alkoholu urojeń zazdrości. Zazwyczaj są one całkowicie bezpodstawne, przekonanie o braku wierności drugiej połowy może być jednak tak silne, że pacjent podejmować będzie różnorakie, nierzadko skrajnie wręcz kontrowersyjne, próby udowodnienia jej niewierności.

Pacjent z zespołem Otella może śledzić swoją partnerkę, przeglądać jej wiadomości czy czujnie monitorować przebieg każdego jej wyjścia z domu. Zdarza się, że w przebiegu paranoi alkoholowej pacjenci przejawiają zachowania agresywne. Wszystkie wymienione problemy prowadzić mogą do tego, że osoba będąca z człowiekiem z zespołem Otella zacznie zwyczajnie bać się o swoje bezpieczeństwo.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty doskonale widać, że leczenie zespołu Otella jest zwyczajnie konieczne. Wykorzystywane są w tym przypadku leki przeciwpsychotyczne, warto jednak podkreślić, że leczenie jest długotrwałe i zwyczajnie trudne, oprócz tego w celu uzyskania oczekiwanych efektów konieczna jest pełna abstynencja. Ostatecznie objęta oddziaływaniami terapeutycznymi powinna być nie tylko ta osoba, u której rozwinie się paranoja alkoholowa, ale i jej partner.

Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – nadużywanie alkoholu a depresja

Pomiędzy alkoholizmem a depresją istnieje dwukierunkowa zależność. Zdarza się bowiem, że depresja jest następstwem nadużywania alkoholu, czasami zaś pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi sięgają po duże ilości alkoholu po to, aby w jakiś sposób stłumić odczuwane przez siebie emocje.

Ogólnie depresja wśród osób uzależnionych od napojów alkoholowych występuje ze zwiększoną częstością i zdecydowanie konieczne jest zwracanie uwagi na ten problem. Leczenie depresji związanej z nadużywaniem alkoholu zasadniczo przebiega analogicznie jak innych typów zaburzeń depresyjnych – stosowane są w tym przypadku leki przeciwdepresyjne. Odrębnością jest jedynie to, że pacjent powinien zachowywać pełną abstynencję od alkoholu.

Poalkoholowe zaburzenia psychiczne – poalkoholowe zespoły otępienne

U osób nadużywających alkoholu przez bardzo długi czas ostatecznie rozwijać się mogą zespoły otępienne. Są one wynikiem toksycznego działania etanolu na korę mózgową i objawiać się mogą zmianami zachowania, m.in. odhamowaniem, impulsywnością czy infantylnością. Oprócz tego u chorych obserwowane mogą być drażliwość, zaburzenia pamięci, zobojętnienie, a czasami również i zachowania agresywne. Leczenie poalkoholowych zespołów otępiennych powinno być kompleksowe i obejmować może ono podawanie pacjentom witaminy B1, jak i – szczególnie w przypadku agresji – leków przeciwpsychotycznych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze