Zaloguj
Reklama

Poparcie protestu

Autorzy: dr hab.n.med. Robert T. Hese
Poparcie protestu
Fot. medforum
(5)

Publikujemy list dr hab.n.med. Roberta T. Hesego, prezesa Oddziału Śląskiego PTP do Prokuratuty Okręgowej w Katowicach.

Reklama

Tarnowskie Góry dn.5.11.2001

Szanowny Pan
mgr Piotr GOJNY
Prokurator Prokuratury Okręgowej
w Katowicach

W związku ze skargami lekarzy biegłych psychiatrów tut. województwa na brak lub znaczne opóźnienia wypłaty wynagrodzenia za sporządzane dla potrzeb prokuratury opinie czuję się w obowiązku, w imieniu Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwrócić do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska.

Pragnę ponadto zwrócić uwagę Pana na to, że w ostatnich miesiącach doszło, bez uprzedzenia biegłych do zmiany wykładni rozporządzenia, regulującego wysokość honorarium za opinie. Zamiast 10,1% tzw. kwoty bazowej wyliczane jest 4,8% w/w kwoty. Powoduje to, że wynagrodzenie za 1 opinię wynosi ok. 77 PLN brutto. Po odliczeniu zaliczki podatkowej uczyni to ok. 50 PLN.

Kodeks postępowania karnego, który określa tryb powoływania biegłych lekarzy psychiatrów nie zawiera przepisu by opinie były wydawane za darmo lub pół darmo. Sporządzenie opinii wymaga dużej wiedzy specjalistycznej; jest to praca trudna, czasochłonna i odpowiedzialna. Proponowana kwota wynagrodzenia jest rażąco niska i raczej nie zachęci lekarzy biegłych do angażowania się w wydawanie opinii.

Pragnę zwrócić uwagę Pana, iż istniejący stan rzeczy może spowodować odmowę wydawania opinii dla potrzeb prokuratury przez lekarzy biegłych psychiatrów.

Z wyrazami głębokiego szacunku
dr hab. n. med. R.T.Hese

Reklama
(5)
Komentarze