Zaloguj
Reklama

Poznaj zagrożenia, które płyną z Internetu!

Młody informatyk
Fot. shutterstock
Młody informatyk
(5)

Internet stanowi bardzo cenne źródło informacji i daje bardzo szerokie możliwości, oferując dostęp do wielu zasobów wiedzy i informacji. Prawidłowe korzystanie nie stanowi zagrożenia, jednak wiele osób, szczególnie w młodym wieku lub dzieci, znajduje właśnie tam ucieczkę od codziennych trosk i problemów oraz akceptację. Jest to groźny zwiastun, gdyż oczekiwać można wycofywania się z „realnego” życia, izolacji, a w efekcie uzależnienia oraz narażenia na treści nieodpowiednie dla kształtującej się psychiki młodego człowieka.

Reklama

Rozwój technologii i informatyki, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat, wpłynął na życie człowieka, odmieniając je zupełnie. Dzięki szybkiemu pozyskiwaniu informacji oraz możliwości niemalże natychmiastowego jej przekazania coraz chętniej i częściej sięgamy po urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu. To właśnie za jego sprawą bowiem mamy dostęp do ogromnych możliwości – swobodna komunikacja z ludźmi niemalże z całego świata, dostępność najświeższych i najnowszych informacji, możliwości związane z dostępem do wiedzy, swobodne robienie zakupów o dowolnej porze i w dowolnym miejscu czy zlecanie przelewów bankowych. To wszystko jest możliwe dzięki połączeniu z siecią internetową. Niestety narzędzie to w rękach człowieka nie jest jedynie pozytywem – może mieć także negatywną stroną i nieść za sobą pewne zagrożenia. Często staje się ono miejscem ucieczki od codzienności, od ludzi, od realnego życia. Ludzie uciekają w świat wirtualnej rzeczywistości, która nie zawiera w sobie problematycznych sytuacji czy zmartwień. Jest to przestrzeń swobodnego kreowania własnego „ja”, obrazu samego siebie dokładnie takiego, jaki chcemy, na co nie pozwalają realia „normalnego” świata [1].

Kiedy i jak powstał Internet?

Powstanie Internetu to wynik mieszanki strategii militarnej, czyli współdziałania nauki, techniki i innowacyjności. Za powstanie tego „wynalazku” odpowiada jedna z najprężniej działających instytucji, jaką jest amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (Advanced Re­search Projects Agency, ARPA), która w roku 1972 przekształcona została w Agencję Za­awansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Jednym z projektów, jaki powstał w tej instytucji, prowadzony przez Paula Barana, było zaprojektowanie takiego systemu łączności, który odporny będzie na wszelkie ataki z zewnątrz, w tym na atak nuklearny. Wraz z rozwojem technologii i techniki cyfrowej, kiedy dostępna była możliwość projektowania obrazu oraz dźwięku, powstała sieć, gdzie poszczególne jej węzły mogły w swobodny sposób łączyć się ze sobą, omijając jednocześnie jednostki centralne. Tym sposobem w 1969 roku rozpoczęła swoje działanie pierwsza sieć komputerowa, która łączyła między sobą 4 największe uniwersytety amerykańskie, stanowiące jednocześnie ośrodki badawcze. 1983 rok przyniósł przełom – postanowiono wszystkim naukowcom dać swobodny dostęp do Internetu, by mogli w łatwy i prosty sposób docierać do wszelkich badań. W efekcie toczących się zmian w latach 90. XX wieku pojawiła się World Wide Web (www) – technika, którą do dnia dzisiejszego posługujemy się, korzystając ze stron internetowych [3].

Dane w Internecie

Bardzo dużym ryzykiem obarczone jest zamieszczanie swoich danych w sieci internetowej. Wiele osób jest w stanie wykorzystać je bowiem do celów nielegalnych, jak np. oszustwa, kradzieże czy wyłudzenia. Manipulacja danymi nie sprawi dziś dużego problemu, a wykorzystane one mogą zostać zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym [2]. Nasze dane, szczególnie osobowe, nie są bezpieczne, jeśli strona, na której je podajemy, nie posiada odpowiednich certyfikatów i zabezpieczeń. Szczególne zagrożenie jest tu nakierowane na dzieci, które nie zawsze będą w stanie zareagować odpowiednio, kiedy zostaną poproszone o podanie danych.

Kontakty on-line'owe

Kiedy młoda osoba odnajdzie w wirtualnym świecie kogoś, kto ją rozumie i akceptuje, będzie chciała podtrzymywać taką relację, nadając jej taką samą wartość jak kontaktom nawiązanym w świecie rzeczywistym, uznając tym samym o braku konieczności nawiązywania „realnych” znajomości. Z czasem może się to przeistoczyć w formę uzależnienia, izolując młodego człowieka od rzeczywistego świata [2].

Agresja

Internet niestety nie jest przestrzenią wolną od agresji czy przemocy.

Cyberbulling, cyberstalking, happy slaping, flaming czy trolling to nowe terminy i zagrożenia, na jakie narażony jest młody człowiek w toku korzystania z Internetu.

Sam cyberbulling rozumiany jest jako „wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego zachowania się osoby lub grupy osób, mającego na celu krzywdzenie innych”[2].

Jak widać więc, młody człowiek może poczuć się prowokowany, zastraszony i stracić w efekcie swoje poczucie bezpieczeństwa. Stalking (cyberstlaking) jest zachowaniem polegającym na nękaniu głównie poprzez groźby, stąd również utrata poczucia bezpieczeństwa u młodej osoby.

W Internecie zaznacza się także obecność tzw. trolli – są to użytkownicy, których zadaniem jest świadome prowokowanie do konfliktu poprzez komunikaty mające wywołać negatywne emocje.

Happy slapping – to niewinnie brzmiące wyrażenie odnosi się do prowokacji i ataku innej osoby wraz z pewną dokumentacją (zdjęcia lub filmy wideo). Sprawca najpierw zastrasza swoją ofiarę, po czym publikuje materiał, który ma w swoim posiadaniu. Zwykle materiał, jakim dysponuje sprawca, ma charakter kompromitujący, stąd nie można przypuszczać, że nie każdy młody człowiek będzie w stanie stawić mu czoła.

fot. panthermedia

Publikacja serii wiadomości o wrogiej czy też obraźliwej treści na forum lub w określonej grupie dyskusyjnej, nosi nazwę flamingu, co również może mieć odniesienie do poczucia własnej wartości młodej osoby [2].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] K. Lewczuk, K. Łagoda: Patologiczne korzystanie z Internetu przez studentów trzech białostockich uczelni. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. T. Red. K. Kowalczuk, E. Krajewska-Kułak, M. Cybulski. Białystok 2016, s. 185-203.
    [2] B. Skowroński: Internet i związane z nim zagrożenia w opinii gimnazjalistów oraz ich rodziców. „Seminare” 2013, t. 33, s. 221–239.
    [3] M. Wojtkowiak, W. Szumilas-Praszek: „Internet jako współczesne medium zagrożenia czy edukacji? Rola internetu w ponowoczesnym społeczeństwie. „Społeczeństwo i Rodzina” 2013/4, nr 37, s. 133-142.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze