Zaloguj
Reklama

Problemy natury seksualnej w starszym wieku

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Szczęśliwe małżeństwo ze starzem
Fot. Shutterstock
Szczęśliwe małżeństwo ze starzem
(5)

Większość amerykanów będących w starszym wieku jest aktywna seksualnie i uważa sferę intymną swojego życia za ważną pomimo dużej ilości problemów seksualnych – takie wnioski przedstawiono po zakończeniu projektu the National Social Life and Aging Project, finansowanego przez the National Institutes of Health (NIH). Otrzymane wyniki badania ukazały w zupełnie innym świetle relacje intymne i zdrowotne ludzi będących w przedziale wiekowym 57-85 lat.

Reklama

Projekt ten stanowił pierwsze tego typu przedsięwzięcie obejmujące ankietyzację w celu oceny częstości aktywności seksualnej, zachowań i problemów zdrowotnych wśród ludzi po 50-tym roku życia.

Badanie dostarczyło informacji o wielu ważnych aspektach zdrowotnych i seksualnych związanych z wiekiem łącznie z problemami seksualnymi związanymi z chorobami takimi jak zapalenie stawów, cukrzyca czy nadciśnienie; związków pomiędzy problemami dotyczącymi zdrowotnego stanu fizycznego lub występujących ograniczeń a aktywnością seksualną; oraz wiedzy lekarzy na temat seksualności u ludzi starszych. Autorzy badania stwierdzili, iż stan zdrowia fizycznego nie zależał tylko od wieku, ale był silnie związany z wieloma problemami seksualnymi.

W badaniu położono nacisk na edukację zdrowotną mającą na celu zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową w grupie osób starszych. Dane z the Centers for Disease and Prevention wskazują na stabilny poziom stawianych diagnoz HIV wśród amerykanów powyżej 50-tego roku życia jednakże ilość osób starszych, u których zdiagnozowano AIDS oraz żyjących z HIV wzrasta - osoby zakażone wirusem HIV w młodszym wieku żyją dłużej, a postęp choroby (diagnoza AIDS) następuje u nich w późniejszym wieku. Nie mniej jednak aktywność seksualna wśród starszych osób stwarza ryzyko nowych zakażeń HIV, ponieważ około 15% nowo-zdiagnozowanych przypadków HIV występuje u amerykanów powyżej 50-tego roku życia.

„Pomimo starzenia się populacji niewiele wiadomo na temat intymnego życia osób w starszym wieku”- mówi jedne z autorów badania Richard J. Hodes, dyrektor National Institute on Aging (NIA) - „nasze badanie poszerza wiedzę dostarczając nowych danych na temat seksualności i zdrowia starszych osób”.

Autorzy badania mają nadzieję, iż przyczyni się ono do nawiązania lepszego kontaktu pomiędzy lekarzami a ich starszymi pacjentami. Wiele starszych osób uczestniczących w badaniu było bardzo otwartych w kwestii odpowiadania na pytania związane z ich seksualnością, co sugerowało dużą chęć rozmowy na dany temat. „Stwierdziliśmy, iż pomimo dużej ilości problemów większość badanych osób nigdy nie rozmawiała ze swoim lekarzem o problemach seksualnych. Z medycznego punktu widzenia jak również z punktu widzenia zdrowia publicznego mamy szansę i niejako obowiązek polepszyć wiedzę na temat pacjentów w tym przedziale wiekowym i stworzyć lepsze poradnictwo dotyczące leczenia i zapobiegania problemom seksualnym” - twierdzi autor badania dr. Lindau.

W badaniu zebrano informacje z reprezentatywnej grupy 3005 mężczyzn i kobiet w wieku 57-85 lat dotyczące ich stanu cywilnego, częstości i rodzajach aktywności seksualnej w okresie ostatnich 12 miesięcy, stanu zdrowia oraz rozmów z lekarzem dotyczących seksu. Również uczestników badania pytano o ich problemy seksualne.

„Nasze badanie tworzy nowe podstawy dla badań społecznych i behawioralnych”- mówi Richard Suzman (NIA).

Wyniki badania wykazały, iż wielu starszych amerykanów jest aktywnych seksualnie, a przynamniej połowa z nich (zarówno kobiet jak i mężczyzn) przyznawała się do przynamniej jednego problemu natury seksualnej, a 1/3 co najmniej dwóch różnych problemów.

Większość ankietowanych była aktywna seksualnie w okresie ostatnich 12 miesięcy, procent ten obniżał się w miarę wzrastania przedziału wiekowego - z 73% dla wieku 57-64 do 53% dla wieku 65-74, aż do 26% dla wieku 75-85 lat. Starsze kobiety rzadziej były aktywne seksualnie w porównaniu do starszych mężczyzn oraz rzadziej wchodziły w intymne związki. W dużej mierze było to związane z ich statusem społecznym jako wdów oraz wcześniejszą umieralnością u mężczyzn.

„Zdrowsi ludzie częściej byli aktywni seksualnie” -  81% mężczyzn i  51% kobiet określiło swój stan zdrowia za doskonały lub bardzo dobry. Z grupy osób o gorszym stanie zdrowia procent aktywności seksualnej był znacznie niższy (47% mężczyzn i 26% kobiet). Występowanie cukrzycy i nadciśnienia było znamiennie powiązane z pewnymi obawami związanymi z seksualnością.

37% mężczyzn z grupy aktywnej seksualnie odnotowywało występowanie problemów ze wzwodem. U kobiet częściej występowało niskie libido (43%), trudności z nawilżaniem pochwy (39%) oraz niezdolność osiągnięcia orgazmu (34%).

„Większość ankietowanych osób nie rozmawiała ze swoim lekarzem na temat problemów seksualnych” - pomimo wysokiego odsetka problemów natury seksualnej tylko 38% mężczyzn i 22% kobiet powyżej 50-tego roku życia omawiało takie problemy ze swoim lekarzem.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Lindau, S.T., et al. A national study of sexuality and health among older adults in the U.S. New England Journal of Medicine (2007), 357(8):762-774.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze