Zaloguj
Reklama

Przewodnik studenta

Nauka
Fot. Panthermedia
Nauka
(5)

Dział zawiera praktyczne informacje dla studentów medycyny: specjalnie przygotowane artykuły oraz inne polecane źródła wiedzy przydatne na zajęciach oraz egzaminie z psychiatrii.

Reklama
Szanowne Koleżanki i Koledzy

Ten rozdział serwisu edukacyjnego Psychiatria Online zawiera praktyczne informacje dotyczące przebiegu zajęć z psychiatrii, materiałów edukacyjnych, a także sposobów zachowania się w kontaktach z pacjentami na oddziałach psychiatrycznych.

Zawartość tej strony:

Polecane artykuły
Źródła informacji psychiatrycznej:
- Podręczniki: Psychiatria, Psychologia
- Strony www
- Czasopisma
- Akty prawne
Zasady kontaktu z chorym psychicznie (wkrótce)
Dla zainteresowanych psychiatriąArtykuły
Część artykułów publikowanych w serwisie Psychiatria Online, ze względu zawarte treści oraz sposób prezentacji, polecana jest do przygotowywania się do zajęć oraz egzaminu z psychiatrii. Artykuły te oznaczone są ikoną BRYK.

Polecamy artykuły przygotowane specjalnie dla osób, które muszą się szybko nauczyć psychiatrii (np. do egzaminu na studiach lub specjalizacyjnego).


Źródła informacji psychiatrycznej
W chwili obecnej nie tylko podręczniki i czasopisma naukowe służą edukacji adeptom sztuki lekarskiej. Coraz więcej profesjonalnych treści medycznych można znaleźć nw Internecie

Podręczniki
Poniżej przedstawiamy polecane pozycje książkowe dla studentów medycyny.
Okładki najważniejszych podręczników można zobaczyć na stronie: Źródła informacji psychiatrycznej – KSIĄŻKI

- Psychiatria:
1. Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria dla studentów. PZWL Warszawa 1998.
2. Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłłowicz P: Repetytorium z Psychiatrii. PZWL Warszawa 1999.
3. Rzewuska M. (red.): Leczenie zaburzeń psychicznych. PZWL Warszawa 2000

- Psychologia:
1.Jarosz M.: Psychologia lekarska. PZWL Warszawa 1978
 


Akty prawne
W naszym serwisie znaleźć można pełne jednolite wersje tekstów ustaw omawianych podczas zajęć z psychiatrii.
- Karta Praw Pacjenta
- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
- Ustawa o pomocy społecznej
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 


Dla zainteresowanych psychiatrią
Psychiatria jest specjalnością medyczną, której ranga wydaje się wzrastać w ostatnich latach. Została wprowadzona do programu stażu podyplomowego (początkowo 6, aktualnie 4 tygodnie). Nie ma jednolitego programu psychiatrii jako przedmiot w edukacji studentów medycyny. Pojawia się na różnych latach i obejmuje różną ilość godzin dydaktycznych. Prawie każda Akademia Medyczna ma w tym zakresie swoje własne rozwiązania. Aczkolwiek pojawia się na coraz niższych latach.
Widoczna jest tendencja do organizowania oddziałów psychiatrycznych w szpitalach wielospecjalistycznych i stopniowe zmniejszanie ilości łóżek w dużych szpitalach psychiatrycznych.

W ostatnich latach nastąpiło coraz większe zainteresowanie młodych lekarzy wyborem tej specjalności.
- Psychiatria jest specjalizacją podstawową.
- Psychiatria dzieci i młodzieży jest specjalizacją szczegółową. Można się jej podjąć po zrobieniu specjalizacji z psychiatrii dorosłych.

Specjalizacja jednostopniowa trwa 5 lat. Osoby posiadające już I stopień specjalizacji z psychiatrii bądź psychiatrii dzieci i młodzieży mają na zrobienie „pełnej” specjalizacji nie mniej niż 3 lat. Szczegółowy program specjalizacji jest dostępny na stronach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Studentów chcących w przyszłości specjalizować się w psychiatrii zachęcamy do korzystania ze Studenckich Kół Naukowych, np. działającego przy Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM w Katowicach.

Sponsor projektu

 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psycjiatria On-Line

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze