Zaloguj
Reklama

Psychiatria Online - źródło profesjonalnej wiedzy medycznej

Psychiatria.pl
Fot. iStock
Psychiatria.pl
(4)

Historia, teraźniejszość i plany na przyszłość największego polskiego serwisu specjalistycznego dla psychiatrów.

Reklama

Wstęp

Psychiatria Online jest niezależnym, polskojęzycznym serwisem internetowym. Zawiera treści przeznaczone głównie dla lekarzy. Oprócz bogatego zbioru artykułów podzielonych na kategorie Drzewa wiedzy, dysponuje jedną z najobszerniejszych baz danych Wydarzeń psychiatrycznych w kraju i zagranicą.
W Przewodnikach dla lekarza, studenta, pacjenta i członka rodziny zamieszczone są treści adresowane do poszczególnych grup odbiorców.
Biuletyn Elektroniczny Psychiatrii Online jest miesięcznikiem rozsyłanym pocztą elektroniczną. Zawiera informacje o nowych artykułach, zbliżających się wydarzeniach, a także krótkie doniesienia z bazy czasopiśmiennictwa biomedycznego Medline, a także źródeł tradycyjnych.
Poprzez strony serwisu użytkownicy mają dostęp do Katalogu medczynego.

Artykuły publikowane w serwisie opracowywane są przez lekarzy i psychologów, w większości pracujących w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM w Katowicach.
W chwili obecnej wszystkie są recenzowane przez Radę Naukową, którą stanowią samodzielni pracownicy naukowi, kierownicy jednostek Śląskiej Akademii Medycznej.
Za sprawą Biuletynu Elektronicznego Psychiatrii Online publikowane informacje docierają do profesjonalistów. Pod tym pojęciem kryją się nie tylko psychiatrzy, ale także lekarze innych specjalności, psychologowie oraz studenci medycyny i psychologii.

Nie jesteśmy sami

Serwis Psychiatria Online wchodzi w skład Medforum. Jest to porozumienie redakcji serwisów specjalistycznych dla lekarzy (Psychiatria Online). Pozwala to na bardziej efektywne działanie, redukcję kosztów utrzymania portali oraz sprawniejsze pozyskiwanie funduszy na dalszy rozwój. Ma to szczególne znaczenie w związku z coraz większą konkurencją na rynku elektronicznej informacji medycznej w Internecie.
Od początku swojego istnienia do roku 2000 finansowany był ze środków własnych redakcji. W 2000 dzięki dotacji z Fundacji im. Stefana Batorego serwis udało się wzbogacić o nowe treści. Zostały udostępnione listy dyskusyjne: dla pacjentów oraz dla lekarzy.
Kalendarium wydarzeń psychiatrycznych zaczęła działać w oparciu o bazę danych SQL.
W lipcu 2001 została podpisana umowa z firmą AdNet na pośrednictwo w sprzedaży przestrzeni reklamowej serwisu. Do działających w Polsce firm farmaceutycznych zostały wysłana oferty współpracy.

Historia, czyli od początku do teraz

Na początku istnienia serwisu publikowane treści były odpowiedziami, na najczęściej zadawane pytania, na grupie dyskusyjnej pl.sci.medycyna. Odbiorcami informacji stali się też studenci VI roku medycyny. Część materiałów dydaktycznych używanych podczas ćwiczeń i wykładów została przetworzona do postaci elektronicznej i opublikowana w serwisie.
Dzięki aktywizacji środowiska psychiatrów na Śląsku, udało się pozyskać wiele ciekawych prac. Dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego pozwoliła na wymierne nagrodzenie tego wysiłku, a także zdobycie nowych materiałów edukacyjnych.

Poniżej przedstawiamy ważne daty w rozwoju serwisu Psychiatria Online.

sierpień 1998
Powstaje Psychiatria Online. Nowy dział serwisu Kliniki Psychiatrii ŚlAM w Lublińcu.
Zlokalizowany został pod adresem:
http://www.slam.katowice.pl/~psych1/online/

Pierwszymi artykułami są:
  • Słownik pojęć występujących w psychiatrii,
  • Zaburzenia lękowe
  • Leczenie depresji.
Opublikowano także jednolity tekst Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

luty 1999
Dodano artykuł: Informacje dla pacjentów.
Zmiana adresu serwisu:
http://psych1.slam.katowice.pl/online

kwiecień 1999
Nowy dział: Źródła informacji psychiatrycznej

6-11 sierpnia 1999
Kongres World Psychiatric Association w Hamburgu
Prezentacja pierwszego doniesienia naukowego dotyczącego serwisu:
· Advices of Online Psychiatrist

wrzesień 1999
Nowy dział: Psychiatria Sądowa

12-13 listopada 1999
IV Konferencja Internetu Medycznego w Toruniu.
Dwa wystąpienia:
· Psychiatra w Internecie. Aspekt edukacyjno-terapeutyczny,
· Zastosowanie Internetu i sieci neuronowych w diagnostyce zaburzeń depresyjnych.

29 grudnia 1999
Uruchomienie serwisu u komercyjnego proviodera.
Wykupienie domeny: https://www.psychiatria.pl/
Pierwszy numer Biuletynu Elektronicznego Psychiatrii Online

styczeń 2000
Wyszukiwarka treści w serwisie

maj 2000
Złożenie wniosku do Fundacji Batorego o dofinansowanie.

czerwiec 2000
Nowy dział: Ciekawe serwisy psychiatryczne

lipiec 2000
Przyznanie dotacji
z Fundacji im. Stefana Batorego5 października 2000
Konferencja Psychiatria i Ekologia 2000

Prezentacja doniesienia:
  • Czy komputer może zastąpić realny kontakt z pacjentem?

10-11 listopada 2000
V Konferencja Internetu Medycznego w Poznaniu.
Trzy wystąpienia:
  • Uzależnienie od Internetu oraz używki „tradycyjne” – różnice i podobieństwa
  • (wykład otwierający Konferencję, wydrukowano cały artykuł)
  • Psychiatria Online. Kto potrzebuje pomocy wirtualnego psychiatry?
  • Czasopismo internetowe Biuletyn Elektroniczny Psychiatrii Online
grudzień 2000
Psychiatria Polska publikuje artykuł: „Psychiatria Online – roczne doświadczenia z pracy wirtualnego psychiatry”.
Przeniesienie serwisu na nowy serwer.
Zmiana filozofii pracy witryny (POL2). Oparcie jej funkcjonowania na dynamicznie generowanych stronach z bazy danych SQL.

styczeń 2001
Uruchomienie listy dyskusyjnej: psychiatria

kwiecień 2001
Zakończenie prac finansowanych przez Fundację Batorego

14-17 czerwca 2001
50 Zjazd Psychiatrów Polskich
Stoisko serwisu Psychiatria Online wśród wydawnictw psychiatrycznych.

Prezentacja doniesień:
  • Czy komputer potrafi uzależnić?
  • Wykorzystanie Internetu do prowadzenia szkoleń podyplomowych w psychiatrii

1-6 lipca 2001
World Congress of Biological Psychiatry w Berlinie
Prezentacja doniesienia:
· Psychiatria Online – the New Media in the Psychoeducation.

23 lipca 2001
Nowa wersja serwisu Psychiatria Online (POL3).
Umowa z firmą AdNet na pozyskiwanie reklam banerowych

Aktywność naukowa związana z zastosowaniem Internetu w medycynie

Artykuły w czasopismach medycznych indeksowanych

1. Matuszczyk M.: Psychiatria Online – roczne doświadczenia z pracy wirtualnego psychiatry. Psychiatria Polska 2000, 6, 1007-1015

Artykuły w czasopismach medycznych nieindeksowanych

1. Matuszczyk M.: Internet w praktyce lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny 2000, 1, 74-75
2. Matuszczyk M.: Komputer dla lekarza cz.1. Lekarz rodzinny 2000, 2, 70-71.
3. Matuszczyk M.: Komputer dla lekarza cz.2. Lekarz rodzinny 2001, 1.
4. Matuszczyk M.: Co polski psychiatra znajdzie w Internecie? Nowinki Psychiatryczne 2001, 49-50, 30-31
5. Matuszczyk M.: Towarzystwa naukowe skupiające psychiatrów w Internecie. Nowinki Psychiatryczne 2002 (w druku)

Doniesienia zjazdowe:

1. Matuszczyk M.: Advices of Online Psychiatrist. Materiały zjazdowe XI World Congress of Psychiatry, Hamburg 6-11.08.1999, 190 (poster). zobacz
1. Matuszczyk M.: Psychiatra w Internecie. Aspekt edukacyjno-terapeutyczny. IV Konferencja Internetu Medycznego. Toruń 12-13.11.1999, (wyst.ustne, CDROM ref/132.htm).
2. Kielan K., Krzystanek M., Pawlak A., Ziarko B., Matuszczyk M.: Zastosowanie Internetu i sieci neuronowych w diagnostyce zaburzeń depresyjnych. IV Konferencja Internetu Medycznego. Toruń 12-13.11.1999, (wyst.ustne, CDROM ref/144.htm).
3. Matuszczyk M.: Uzależnienie od Internetu oraz używki „tradycyjne” – różnice i podobieństwa. Pamiętnik V Konferencji Internetu Medycznego Poznań 10-11.11.2000, 17-20 (wykład otwierający Konferencję, wydrukowano cały artykuł).
4. Matuszczyk M.: Psychiatria Online. Kto potrzebuje pomocy wirtualnego psychiatry? Pamiętnik V Konferencji Internetu Medycznego. Poznań 10-11.11.2000, 74 (wyst.ustne).
5. Matuszczyk M., Krzystanek M.: Czasopismo internetowe Biuletyn Elektroniczny Psychiatrii Online. Pamiętnik V Konferencji Internetu Medycznego Poznań 10-11.11.2000, 74 (wyst.ustne).
2. Matuszczyk M.: Czy komputer może zastąpić realny kontakt z pacjentem? Konferencja Psychiatria i Ekologia 2000. Katowice 5.10.2000 (poster). zobacz
3. Matuszczyk M.: Czy komputer potrafi uzależnić? Pamiętnik XL Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich. Kraków 14-17.06.2001, 144 (poster). zobacz
4. Matuszczyk M.: Wykorzystanie Internetu do prowadzenia szkoleń podyplomowych w psychiatrii. Pamiętnik XL Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich. Kraków 14-17.06.2001, 144 (poster). zobacz
5. Matuszczyk M.: Psychiatria Online the new media in the psychoeducation. Pamiętnik Kongresu 7th World Congress of Biological Psychiatry. Berlin 1-6.07.2001 (poster). zobacz

Informacje prasowe:

6. Lekarz - internauta, Dziennik Zachodni w Lublińcu. 30 czerwca 2000, str. 4.
7. Internet i medycyna, Nowiny Lublinieckie. 1 września 2000, str. 4
8. Koza S.: Internet i medycyna. Trybuna Śląska. 14-15.10.2000, 6 (wywiad z Maciejem Matuszczykiem) 9. CD-ROM Magazynu Internet 4/2000
10. Magazyn Internetowy WWW
11. Kurier Medycyny Praktycznej

____________________________________

Najbardziej aktualna wersja informacji o serwisie Psychiatria Online można znaleźć w Internecie.
Tam też możecie Państwo znaleźć teksty wymienionych powyżej artykułów i doniesień.

____________________________________

Psychiatria Online
Spis artykułów pozyskanych dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego:

i. dr n.med. Lidia Baruch
(specjalista psychiatra. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)
1. Starzenie się
2. Psychopatologia guzów śródczaszkowych
3. Zaburzenia psychosomatyczne
4. Psychiatria konsultacyjna
5. Interwencje kryzysowe
6. Choroba niedokrwienna serca a „Wzór zachowania A”

ii. lek Małgorzata Dosiak
(specjalista psychiatra, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)
1. Leczenie, rehabilitacja i pomoc w psychiatrii

iii. dr n.med. Małgorzata Janas-Kozik
(specjalista psychiatra. Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego.
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)

1. Jadłowstręt psychiczny – Informacja dla lekarzy
2. Jadłowstręt psychiczny – Informacja dla pacjentów i ich rodzin

iv. lek. Katarzyna Jon
(lekarz, staż podyplomowy)
1. Neuroobrazowanie w psychiatrii

v. dr n.med. Marek Krzystanek
(psychiatra, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)
1. Schizofrenia
2. Narkomania
3. Egzotyczne zaburzenia psychiczne
4. Alkohol
5. Paranoja, parafrenia, halucynoza
6. Zaburzenia psychiatryczne w ginekologii
7. Zaburzenia psychiatryczne w praktyce internistycznej

vi. lek. Michał Kujawski
(psychiatra. Szpital Psychitryczny w Toszku)
1. Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne - Objawy Niepożądane

vii. lek Katarzyna Lewicka
(lekarz, staż podyplomowy)
1. Bóle głowy w Psychiatrii

viii. lek. Maciej Matuszczyk
(psychiatra. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)
1. Depresja
2. Przewodnik dla lekarza
3. Przewodnik studenta
4. Przewodnik dla pacjenta oraz rodziny (2 strony z podobną zawartością)
5. Uzależnienie od Internetu
6. Opis serwisu edukacyjnego: The Center For On-Line Addiction
7. Opis serwisu edukacyjnego: Serwis www Ośrodka Psychogeriatrycznego w Toruniu
8. Opis serwisu edukacyjnego: Internet Mental Health
9. Opracowanie tekstu jednolitego Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
10. Opis serwisu towarzystwa naukowego: European College of Neuropsychopharmacology
11. Stany nagłe w psychiatrii
12. Opracowanie tekstu jednolitego „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”

ix. dr n.med. Michaela Pakszys
(pediatra neurofizjolog kliniczny i neuroterapeuta EEG Biofeedback, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
1. Udoskonal swój mózg, poprawisz jakość życia

x. mgr Zdzisława Pilarz
(psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)
1. Psychoterapia
2. Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii...

xi. mgr Zygmunt Podbielski
(psycholog kliniczny. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM
1. Psychologia sztuki lekarskiej
2. Kontakt, komunikacja, empatia, grupy Balinta

xii. dr n.hum. Irena Przywarka
(socjolog, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chorzowie)
1. Środowiskowy dom samopomocy dla osób Z zaburzeniami zdrowia psychicznego Jako forma pomocy - Na przykładzie ŚDS w Chorzowie

xiii. lek Andrzej Sobański
(lekarz, staż podyplomowy)
1. Zaburzenia psychiczne u kobiet w okresie okołoporodowym.

xiv. mgr Marzena Twardowska
(psycholog. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)
1. Relacyjna rzeczywistość lekarz-pacjent, nauki i refleksje

xv. mgr Wojciech Twardowski
(psycholog. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM)
1. Problematyka wyuczonej bezradności w terapii zaburzeń nastroju

Reklama
(4)
Komentarze