Zaloguj
Reklama

Psychologiczne aspekty terroryzmu

Autorzy: Anna Malek
Kobieta zakrywająca usta
Fot. medforum
Kobieta zakrywająca usta
(5)

Celem terroryzmu jest wywoływanie powszechnego strachu oraz grupowej paniki. Członkowie grup terrorystycznych dobierani są z wielką starannością, a następnie poddawani szkoleniu technicznemu oraz manipulacji. Kim są i jakie uwarunkowania psychiczne prezentują?

Reklama

Czym jest terroryzm?

Terroryzm definiowany jest jako "siła lub przemoc skierowana przeciwko grupie osób lub instytucjom, w celu wymuszenia przez zastraszanie określonych ustępstw." Docelowo ważne jest nie tylko osiągnięcie konkretnych założeń, ale przede wszystkim rozpowszechnianie atmosfery strachu i grozy. Jest to lęk nie tyle przed konkretnym zagrożeniem, ale szczególnie przed jego nieprzewidywalnością oraz przed brakiem możliwości kontrolowania go. Stąd szczególną uwagę podczas planowania ataków, przykłada się do ich skali (ilość ofiar) oraz brutalności. Gwarantują one szersze nagłośnienie w mediach, a co za tym idzie wywołanie strachu na większą skalę.

Psychologiczne etapy terroryzmu

Osoby rekrutujące potencjalnych terrorystów posiadają ogromną wiedzę na temat psychologicznej poddatności na manipulację. Z reguły wyszukują osób skrzywdzonych, opłakujących stratę kogoś bliskiego (np. w wyniku działań militarnych). Wykorzystują ich emocje i wrażliwość, oferując możliwość zemsty. Osoby te poddawane są następnie "praniu mózgu", którego celem jest usunięcie wszelkich objekcji moralnych oraz wykształcenie przekonania, iż podejmowane działania są "aktem sprawiedliwości". Towarzyszy temu również szkolenie techniczne, po którym nowy rekrut jest gotowy do wypełniania misji.

 fot. pantherstockPsychologiczny profil

Terroryzm nie jest cechą wrodzoną. Jednym z najistotniejszych jego czynników jest środowisko społeczne. Terroryści nie są osobami o wyjątkowych zaburzeniach osobowości (Tokarska-Bahir, 2001). Wyniki badań wykazały, że nie prezentują modelu osobowości psychopaty. Dowodem słuszności tych założeń może być słynny Eksperyment Stanfordzki przeprowadzony w 1971 r. przez Philipa Zimbardo. Pokazuje on, że przekonanie o słuszności własnej racji oraz dehumanizacja ofiar jest w stanie przekształcić każdego człowieka w terrorystę. Efektem stosowanej przez terrorystów manipulacji jest osłabienie poczucia własnej tożsamości oraz zastąpienie jej tzw. "tożsamością grupową". Ważnym elementem osobowości ukształtowanego terrorysty jest przekonanie o wyjątkowości misji oraz o byciu wybrańcem. Osoby takie sa traktowane w swoim otoczeniu ze szczególnym szacunkiem, a ich rodziny traktowane są jak rodziny świętych.

Szczególnie w obecnej Epoce Lęku terroryzm przybrał na sile. Jego największym niebezpieczeństwem jest nieprzewidywalność działań oraz możliwość oddziaływania na każdego człowieka. Oprócz wrażliwości i poddatności na manipulację, członkowie grup terrorystycznych nie prezentują charakterystycznego profilu psychologicznego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • A. Biela, D. Bryk, G. Kida, M. Wołońciej “Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego”

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze