Zaloguj
Reklama

Psychopatologia: emocje

Psychopatologia: emocje
Fot. Pantherstock
(5)

W tekście prezentowane są podstawowe dane dotyczące fizjologii oraz zaburzeń emocji.

Reklama

Emocje określają stosunek jednostki do otaczającego świata, idei, a także własnej osoby. W prawie każdym schorzeniu psychicznym procesy emocjonalne są w różny sposób zaburzone. Emocje wpływają także na inne sfery psychiki (zdolności poznawcze, aktywność psychomotoryczna), ale także mogą przyczynić się do ujawnienia się objawów somatycznych (objawy wegetatywne). Przyjmuje się, iż za emocje odpowiedzialny jest układ limbiczny. Tam następuje integracja czynności kory mózgowej z układem endokrynnym i autonomicznym. Emocje można klasyfikować, używając wybranych cech: treść, przedmiot, zwrot, siła, trwałość, głębokość czy ekspresja.


Klasyfikacja:

1. Treść
Np. gniew, żal, radość.

2. Przedmiot
Zwykle daje się wskazać: sytuacja, osoba, idea.

3. Zwrot
Ujemny = negatywne czy dodatni = pozytywne

4. Siła
W przypadku silnych emocji pojawia się: tzw. odczyn wegetatywny (objawy ze strony układu autonomicznego), a także ograniczenie zdolności logicznego myślenia oraz zawężenie pola świadomości i kontroli nad działaniem.

5. Trwałość
Określa czas utrzymywania się emocji.

6. Głębokość
Określa motywacyjną zdolność emocji.

7. Ekspresja
Zewnętrzna manifestacja emocji (mimika, gestykulacja).

8. Zejście
Czyli co się dzieję, gdy „emocje opadają”. W przypadku emocji o silnym natężeniu może pojawiać się uczucie znużenia, sen, a w przypadku afektu patologicznego niepamięć (czasem nawet wsteczna).

 

fot. pantherstock

Podziały:

Z punktu widzenia wpływu na sprawność organizmu:

  • steniczne = mobilizujące,
  • asteniczne = demobilizujące.

 

Z punktu widzenia natężenia i trwałości emocji:

  • nastrój (wolny początek, nasilenie nieznaczne, długi okres trwania, bez objawów wegetatywnych i zaburzeń logicznego myślenia ),
  • wzruszenie (nagły początek, objawy wegetatywne, krótki czas trwania i obniżenie zdolności logicznego myślenia [nie zawsze]; np. gniew, rozpacz),
  • afekt (nagły początek, duże natężenie, objawy wegetatywne, krótki czas trwania i obniżenie zdolności logicznego myślenia [nie zawsze], poczucie znużenia po ustąpieniu tej emocji).

 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Reklama
(5)
Komentarze