Zaloguj
Reklama

Psychoterapia – państwowo czy prywatnie?

Autorzy: Karol Furmanik - psycholog, psychoterapeuta
Lekarz
Fot. ojoimages
Lekarz
(4)

Bez wątpienia doczekaliśmy czasów, kiedy oferta w zakresie pomocy psychoterapeutycznej w Polsce stała się bogata i różnorodna. W dużych miastach można skorzystać z pomocy psychoterapeutów różnych orientacji teoretycznych i w szerokim zakresie problemów. Jednak ważnym kryterium wyboru pozostaje odpłatność za sesje terapeutyczne.

Reklama

Sprawy nie ułatwia fakt, że instytucje państwowe, jak Ministerstwo Zdrowia, czy NFZ preferują krótkoterminowe, skoncentrowane na usunięciu objawu podejścia terapeutyczne i psychoterapię, którą można by starannie zaplanować na 10-15 sesji terapeutycznych. W ten sposób z terapii robi się procedurę medyczną, a metody terapii zmierzające do uzyskania głębszego wglądu czy rozwoju osobowości jak psychoanaliza czy psychoterapia humanistyczna są trudno dostępne dla osoby szukającej bezpłatnie tej formy pomocy.

Psychoterapia prywatnie

Prywatnie psychoterapia prowadzona jest zarówno w dużych ośrodkach, skupiających całe zespoły specjalistów, jak i w jednoosobowych, prywatnych praktykach.

Zalety:

 • Pacjent sam dokonuje wyboru psychoterapeuty i podejścia, w jakim chce odbyć psychoterapię.
 • Pacjent może liczyć na stały dzień tygodnia i godzinę swojej sesji terapeutycznej. Działa to stabilizująco i daje poczucie bezpieczeństwa.
 • Godziny sesji terapeutycznych mogą odbywać się w porze wieczornej, co pozwala pacjentom korzystać z psychoterapii poza godzinami swojej pracy.
 • Psychoterapia zazwyczaj prowadzona jest w komfortowych warunkach, w lokalu dającym poczucie dyskrecji.
 • Odpłatność za sesje może oddziaływać motywująco: pacjent stara się jak najpełniej skorzystać z czasu spotkania terapeutycznego i czuje się współodpowiedzialny ze rezultaty psychoterapii.

Wady:

 • Psychoterapia jest kosztowna. Cena za sesję psychoterapeutyczną waha się między 80-150zł. Przy założeniu, że terapia trwałaby 1 rok, pacjent poniesie koszt około 4000-5000 tys. zł.

Psychoterapia państwowo

Nieodpłatną psychoterapię prowadzą poradnie leczenia uzależnień, niektóre stowarzyszenia i ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej. Psychoterapię w ramach ubezpieczenia zdrowotnego prowadzą oddziały szpitali i poradnie zdrowia psychicznego.

Zalety:

 • Pacjent nie ponosi kosztów sesji terapeutycznej. Wiele osób mało zamożnych potrzebuje psychoterapii i jest na nią zdecydowanych z własnego wyboru. Możliwość korzystania z nieodpłatnej terapii powoduje, że każdy (niezależnie od możliwości finansowych) może pracować nad sobą, rozwiązywać problemy emocjonalne, doskonalić się i rozwijać.
 • Jeśli psychoterapeuta jest zatrudniony w poradni w ramach kontraktu z NFZ (w odróżnieniu od umowy o pracę), ubezpieczony pacjent ma dostęp do wysoko wykwalifikowanego specjalisty, pracującego na warunkach zbliżonych do prywatnej praktyki.
 • W razie potrzeby, pacjent może skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychiatry, dostępnego w tej samej placówce.

Wady:

 • Ilość czasu i sesji przypadających na danego pacjenta zwykle jest limitowana (wytyczne lekarza psychiatry, rodzaj kontraktu z NFZ), niezależnie od zapotrzebowania osoby do kontynuowania psychoterapii.
 • W wielu placówkach sesja nie trwa pełnych pięćdziesięciu minut a częstotliwość jest niewystarczająca z punktu widzenia założeń danego podejścia psychoterapeutycznego, np. raz na 3-4 tygodnie.
 • Prowadzący terapię psychoterapeuta często jest przepracowany. Nierzadko prowadzi 30 sesji tygodniowo i w naturalny sposób nie jest w stanie odnieść się do każdej osoby z całym potrzebnym zaangażowaniem.

Kilka praktycznych wskazówek

Niezależnie, czy skorzystamy z psychoterapii prywatnie, czy bezpłatnie, warto upewnić się co do warunków prowadzenia terapii. Czy możemy liczyć na spotkania przynajmniej dwa razy w miesiącu a najlepiej co tydzień? Czy będziemy mogli korzystać z terapii tak długo, jak będzie nam (wg subiektywnego poczucia pacjenta) potrzebna? Ile trwa sesja terapeutyczna i czy jest to stały czas? Ponadto pacjent ma prawo wiedzieć, jakie są kwalifikacje psychoterapeuty: czy poza dyplomem np. psychologa, posiada ważny certyfikat psychoterapeuty? Terapeuta nigdy nie może odmówić odpowiedzi na te pytania.

Refleksje

Optymalną sytuacją byłaby taka, że pacjent ma możliwość wyboru nie tylko odpłatnej czy bezpłatnej formy terapii ale i różnych metod psychoterapeutycznych w każdej z nich. W takich realiach profesjonalna psychoterapia przestałaby być luksusem dla części społeczeństwa. Jest to jednak kwestia odpowiedniego ustawodawstwa, wynikającego z nowoczesnego podejścia do psychoterapii. Zakłada ono, że psychoterapia to nie tylko leczenie. Do psychoterapeuty przychodzą przecież nie tylko osoby ze zdiagnozowanym objawem psychopatologicznym ani nie tylko po jego wyleczenie. Wprowadzanie zmian we własnym sposobie funkcjonowania jest nie tylko leczeniem, lecz w nie mniejszym stopniu rozwojem siebie, odkrywaniem nowych możliwości w sobie i uczeniem się pełniejszego bycia w świecie.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze