Zaloguj
Reklama

Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie?

Autorzy: Dariusz Stroczyk
Lustro
Fot. ojoimages
Lustro
(3)

Na polskim rynku księgarskim, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ukazała się pozycja Wendy T. Behary pt.: Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie. Pozycja interesująca, ponieważ ukazuje to zaburzenie w kilku aspektach.

Reklama

Narcyzm, zwany terminologią naukową – autofilią – ukazuje problematykę zakochania się w sobie samym, cytując prof. Zbigniewa Lwa – Starowicza jako formę fetyszyzmu, w którym rolę fetysza pełni własne ciało oraz osiąganie satysfakcji seksualnej w wyniku samouwielbienia lub podziwu okazywanego przez inną osobę. Terminologia ta, wywodząca się z mitologii, została wprowadzona w roku 1899. W miarę upływu czasu i badań psychologicznych nad tym zaburzeniem zostało rozwinięte zjawisko narcyzmu i pojęcie narcystycznej osobowości. Nadano temu pojęciu klasyfikację DSM-IV. Pewne elementy narcyzmu odnaleźć można w każdym typie osobowości, ale nie zawsze jest łatwe utrzymanie odpowiedniego poziomu poczucia własnej godności, nawet w przypadku osób najmocniejszych psychicznie.

Jeśli rozumiemy, jakie szkody może przynieść zachwianie obrazu samego siebie, to z tego powodu jeszcze nie cierpimy na ten rodzaj zaburzenia, które eksperci mają na myśli, gdy prowadzą dyskusję na poruszony tutaj temat. Jakie cechy można odnaleźć w takim typie osobowości? Przede wszystkim nadmierne rozwinięte poczucie własnej ważności, oddawanie się fantazjom o nieograniczonych wpływach, sukcesach, niezwykłości, urodzie, chłodna obojętność wobec innych, ujawnianie gniewu, wstydu, poczucia niższości, psychiczny ekshibicjonizm, oraz wiele innych, które odnajdziemy w książce Wendy T. Behary.

Należy tu podkreślić, iż autorka jest terapeutką, specjalizuje się w terapii narcyzmu. Poprzez doświadczenie i praktykę ukazuje zaburzenie osobowości charakteryzujące się wygórowanym poczuciem doniosłości własnego „ja” i stałym zaabsorbowaniem własną osobą, fantazjami na temat nieograniczonego sukcesu, siły oraz stałą potrzebą bycia podziwianym i adorowanym.

fot. GWP

 Pozycja ta przeprowadzi czytelnika przez zrozumienie istoty narcyzmu, anatomię osobowości, rozpoznanie własnych pułapek, pokonywanie przeszkód takich jak: kłopoty, potknięcia i zakłócenia w procesie komunikacji, a w końcowym etapie przez empatyczną konfrontację i siedem „darów” komunikacji z narcyzem, wśród których można wymienić: wzajemny szacunek, współpracę, antycypację napięć, słuchanie, a także: elastyczność, otwartość, wrażliwość, kompetencję (szeroko rozumianą), oświecenie.

Polecam tę pozycję wszystkim tym, którzy odnaleźli bądź w sobie lub u innych osobowość narcystyczną. To praktyczny przewodnik po tym zaburzeniu, które nie należy bagatelizować. Osoby z problemami osobowości narcystycznych mogą także okazać się szczególnie destrukcyjne w przypadku małżeństw, które stają przed pewnymi wyzwaniami. Ich poczucie wielkości i przecenianie siebie, połączone z ich pozorną niezdolnością do empatii sprawia, że bardzo trudno jest z nimi pracować i w pewnych okolicznościach mogą być dla innych niebezpieczni.

Jeśli będziemy mieć jakiekolwiek pytania co do takich osób, powinniśmy zasięgać rady profesjonalistów oraz natychmiast odsyłać ich do bardziej kompetentnych specjalistów, gdy tylko doprowadzimy do końca niezbędny proces oceny. Warto zaopatrzyć się w tę książkę, a także zaproponować ją innym, aby słowa Ericha Fromma: Narcyzm nie kocha ani drugich, ani siebie nie stało się treścią i pozostałością po nas i aby to, czym jesteśmy i jak stanowimy o sobie, nie stało się powiedzeniem: Wezmę garść ironii, dwie łyżki narcyzmu, kropelkę miłości i szczyptę rozumu, a nazwę to Człowiek…

Reklama
(3)
Komentarze