Zaloguj
Reklama

Rozdwojenie osobowości

Osobowość ChAD
Fot. panthermedia
Osobowość ChAD
(3)

Osobowość mnoga (rozdwojenie osobowości) to jedno z najbardziej fascynujących zaburzeń, jakie zna psychiatria. Niektórzy uważają, że jest pośrednim dowodem na istnienie reinkarnacji.

Reklama

Co to jest rozdwojenie osobowości?

Osobowość mnoga lub osobowość naprzemienna to występowanie wielu (co najmniej dwóch) osobowości u jednej osoby. Osobowości te określa się również jako wcielenia. Wcielenia nie wiedzą nic o sobie a o zachowaniu się człowieka decyduje osobowość, która w danym momencie w nim dominuje. Zaburzenie to należy do zaburzeń dysocjacyjnych.

Jak objawia się osobowość mnoga?

Niesamowity charakter schorzenia polega na ogromnej rozmaitości cech, jakimi mogą różnić się poszczególne wcielenia. Jak wspomniano, osobowości nie wiedzą nic o sobie (nie pamiętają i nie są w stanie przypomnieć sobie danych osobowych innych wcieleń), ale niektóre z nich mogą znać pojedyńcze cechy innych osobowości (np. słyszała o panu X lub czytał o pani Y). Każde wcielenie ma własne i niepowtarzalne wspomnienia, upodobania i sposoby ujmowania zjawisk. Wzorce zachowań są różne, każda z nich inaczej postępuje i inaczej tłumaczy motywy swoich działań. Każda osobowość ma swoje imię i nazwisko, przeszłość, znajomych i preferencje seksualne.

Wcielenia mogą zastępować jedno drugie bardzo szybko. Osobowości mogą różnić się ilorazem inteligencji, ostrością wzroku, płcią, wiekiem i rasą. Przykładowo, jedna osobowość może być 50-cio letnią serdeczną murzynką cierpiącą na depresję i zaćmę a inna oziębłym seksualnie 30-to latkiem z wyraźnie rasistowskimi poglądami dotyczącymi „kolorowych”, zainteresowanym parapsychologią i nadużywającym alkoholu.

Specjalistyczne badania czynności układu nerwowego mogą wykazać różnice w pracy mózgu poszczególnych osobowości u tej samej jednostki!

Czy jest to często występujące zaburzenie?

Brak jest danych na temat rozpowszechnienia osobowości mnogiej. Najczęściej występuje ona w okresie młodzieńczym oraz w dzieciństwie; częściej u kobiet.

Jakie są powody powstawania wcieleń?

Osobowość mnoga często występuje u maltretowanych lub molestowanych seksualnie dzieci. W następstwie bardzo silnych przeżyć lub stresów tworzenie nowej osobowości może być sposobem na odseparowanie się i ucieczkę od trudnej sytuacji.

Około 25% osób cierpiących na osobowość mnogą choruje na padaczkę. Osobowość mnoga może występować również u pacjentów, mających organiczne schorzenia mózgu (np. guz, gruźlica).

Jak leczy się osobowość mnogą?

Zaburzenie to jest najcięższym i najdłużej utrzymującym się ze znanych zaburzeń lękowych. Leczenie polega na uzyskaniu większego wglądu w konstrukcję swojej osobowości. W czasie terapii dąży się do „sklejenia” poszczególnych wcieleń w jedną osobowość. Istotne jest godzenie w sobie sprzecznych uczuć, dążeń i poglądów bez uciekania się w tworzenie kolejnych wcieleń. Leczenie lekami psychotropowymi jest nieskuteczne.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze