Zaloguj
Reklama

Samobójstwo

Grób
Fot. ojoimages
Grób
(4)
Znając czynniki ryzyka samobójstwa możemy uchronić człowieka przed tym nieodwracalnym krokiem. Zalicza się do nich między innymi jesień i wiosnę oraz poniedziałek i wtorek.
Reklama

Jakie jest rozpowszechnienie samobójstw w Polsce?

W Polsce na każde 100 000 ludzi ok. 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa różni się w zależności od płci. Kobiety wybierają bardziej estetyczne rodzaje śmierci (np. otrucie lekami, gazem), mężczyźni zaś bardziej gwałtowne, jak na przykład rzucenie się pod koła pojazdu, czy skok z wysokości.

Dlaczego ludzie popełniają samobójstwo?

Są dwie odpowiedzi na to pytanie:

 1. Człowiek popełnia samobójstwo z powodu zaburzeń w sobie samym. W dużym procencie zaburzenia te są związane z zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej popełniają samobójstwo osoby cierpiące na depresję, schizofrenię i alkoholizm
 2. Społeczeństwo stwarza warunki i okoliczności do popełnienia samobójstwa. Wyróżnia się trzy powody popełnienia samobójstwa: przeciwko społeczeństwu (samobójstwo egoistyczne), dla dobra społeczeństwa (samobójstwo altruistyczne) i samobójstwo dokonywane w momentach kryzysowych (tzw. samobójstwo anomiczne).


Jakie są czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa?

 • pora roku: wiosna i jesień
 • dni tygodnia: poniedziałek i wtorek
 • wiek powyżej 45 r.ż.
 • płeć męska
 • rozwód lub owdowienie
 • osamotnienie
 • zła sytuacja materialna
 • utrata pracy
 • samobójstwo wśród osób bliskich
 • przewlekłe choroby somatyczne
 • przewlekłe bóle
 • nieuleczalne choroby
 • sygnały samobójstwa
 • złowieszczy spokój
 • depresja o ciężkim nasileniu, z poczuciem winy, niską samooceną, lękiem, bezsennością i myślami samobójczymi
 • nadużywanie alkoholu
 • schizofrenia zwłaszcza z omamami słuchowymi rozkazującymi
 • zaburzenia osobowości.


Zespół charakterystycznych zachowań dla osoby mającej popełnić samobójstwo zwany jest zespołem presuicydalnym.

 

fot. ojoimagesCo to jest samobójstwo rozszerzone?

Człowiek chory na depresję i planujący samobójstwo może zdecydować się na zabicie bliskich. U chorego motywem może być chęć chronienia ich przed sytuacją bez wyjścia, nieszczęściem i cierpieniem, także przed prześladowaniem, aresztowaniem i innym zagrożeniem.

Jak zapobiegać samobójstwu w naszym otoczeniu?

Zamiary samobójcze, zwłaszcza u człowieka z czynnikami ryzyka samobójstwa, nie mogą być lekceważone! Otoczenie takiego człowieka powinno skłonić go do niezwłocznego skontaktowania się z psychiatrą lub psychologiem. Nie powinno się takiej osoby pozostawiać w samotności, należy zabezpieczyć dostęp do trucizn, leków i innych narzędzi samobójczych. Jeżeli chory człowiek z zagrożeniem samobójstwem nie wyraża zgody na hospitalizację może być przyjęty na leczenie psychiatryczne bez zgody. Pozwala na to Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 19.08.1994 r. Ważną rolę odgrywają telefony zaufania.

Numer telefonu zaufania dostępny jest na informacji telefonicznej 913 (w Katowicach: 2586555).

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Źródło tekstu:

 • Psychiatria On-Line

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze