Zaloguj
Reklama

Samotność a kryzys psychiczny

Autorzy: Marcin Żółtowski
Samotność u osób w podeszłym wieku
Fot. panthermedia
Samotność u osób w podeszłym wieku
(0)

W artykule przedstawiono problem samotności w kontekście zdrowia psychicznego na podstawie najnowszych badań z zakresu psychiatrii, psychopatologii oraz psychologii. 

Reklama

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Samotność a zaburzenia psychiczne
  3. Podsumowanie

Wstęp 

Współcześni badacze wskazują, że w przeciągu ostatnich trzech dekad społeczeństwo szeroko pojętego Zachodu uległo wielu zmianom i przekształceniom. Coraz większa ilość badań wskazuje na wzrost ilość osób dotkniętych problemem obiektywnej i subiektywnej izolacji społecznej. Subiektywna izolacja społeczna wynika z braku satysfakcji lub ilości posiadanych relacji społecznych, w przeciwieństwie do obiektywnej izolacji społecznej, która oznacza faktyczne ograniczenie ilości kontaktów i relacji społecznych. Samotność jest związana z subiektywną izolacją społeczną. 

Samotność a zaburzenia psychiczne 

Ze względu na częstość występowania poczucia samotności wśród pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, samotność była przez długi czas traktowana jako jeden z objawów depresji, a nie samodzielny problem. Jednakże współczesne badania wskazują, że choć zaburzenia depresyjne i samotność są ze sobą zbieżne, to nie są tożsame. 

Poczucie samotności stanowi sygnał mający na celu wzbudzenie poczucia przynależności i nakierowanie jednostki na wyjście z tego stanu. Depresja natomiast zmusza do wycofania się z własnych działań, opuszczenia grupy i zanikania relacji społecznych. Poczucie samotności powinno funkcjonować jako aktywizator działania, w odróżnieniu do depresji powodującej apatię i zahamowanie działań społecznych. 

Większość badań dotyczących samotności wśród pacjentów chorych na schizofrenie dotyczyła nie samotności, a obiektywnego wycofania się z relacji społecznych. Obiektywne wycofanie się z relacji społecznych jest jednym z osiowych objawów schizofrenii. Dane epidemiologiczne wskazują, że aż 80% osób dotkniętych schizofrenią odczuwała poczucie samotności w przeciągu ostatniego roku, co stanowi odsetek istotnie wyższy niż ten obserwowany w populacji ogólnej. Z punktu widzenia chorych samotność i izolacja społeczna wskazywane są jako drugie największe źródło trudności w funkcjonowaniu społecznym i powrotu do zdrowia. 

Podsumowanie 

Samotność i izolacja społeczna stanowią wyzwania dzisiejszej rzeczywistości społecznej. Utrzymywania satysfakcjonujących relacji społecznych jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie społeczne. Co więcej, coraz większa ilość badaczy wskazuje, że samotność powinna być traktowana jako osobny problem, a nie jako jeden z objawów depresji czy schizofrenii. Wydaje się, że należy kłaść coraz większy nacisk na edukacje pracowników służby zdrowia na temat samotności jak i zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji samotności

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Schudy, Anna. Żurek, Karolina. Okruszek, Łukasz. 2022. Samotność a kryzys psychiczny. W Kryzys psychiczny we współczesnym świecie, red. Łukasz Gawęda. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze