Zaloguj
Reklama

Schemat badania psychiatrycznego

Schemat badania psychiatrycznego
Fot. Shutterstock
(3)

W diagnostyce psychiatrycznej najistotniejszą rolę odgrywa badanie psychiatryczne. Doświadczony psychiatra na podstawie samego wywiadu od pacjenta i jego obserwacji potrafi postawić rozpoznanie.
Mimo to w psychiatrii niektóre z badań dodatkowych wykonuje się częściej niż w innych dziedzinach medycyny.

Reklama

I. WYWIAD OD PACJENTA (AUTOANAMNEZA)

- Dziedziczność, rodzice, rodzeństwo
- Rozwój psychiczny i fizyczny w dzieciństwie (ewentualne objawy neuropatyczne)
- Przebieg nauki
- U kobiet czynności generacyjne: menarche, miesiączki, poronienia, porody, menopauza
- Przebieg pracy zawodowej
- Życie rodzinneUsposobienie pacjenta (własna ocena struktury charakterologicznej)
- Choroby przebyte
- Używki: alkohol, toksykomania

II. STAN AKTUALNY

- Powód skierowania do kliniki
- Początek pojawienia się objawów psychopatologicznych
- Ewentualne poprzednie hospitalizacje psychiatryczne
- Rodzaj objawów psychopatologicznych

III. OPIS STANU PSYCHICZNEGO
(STWIERDZONE OBJAWY PSYCHOPATOLOGICZNE)

- Orientacja auto i allopsychiczna
- Kontakt
- Mimika, gestykulacja
- Nastrój
- Napęd psychoruchowy
- Reakcje emocjonalne
- Zaburzenia spostrzegania
- Zaburzenia toku i treści myśleniaCzynnik wyzwalającyIV.

IV. ROZPOZNANIE ZESPOŁOWE, EWENTUALNIE NOZOLOGICZNE

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria On-line

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze