Zaloguj
Reklama

Skuteczne sposoby walki ze stresem

Rozmowa kwalifikacyjna
Fot. Panthermedia
Rozmowa kwalifikacyjna
(3)

Stres przez większość osób traktowany jest jako negatywne odczucie, które uniemożliwia sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym, prowadząc do problemów zdrowotnych (problemy z układem krążenia, nerwowym czy pokarmowym). Każdy z nas ma inną odporność fizyczną oraz psychiczną na stres. Dla większości pacjentów skutki stresu są bardzo negatywne. Jak radzić sobie ze stresem? Jakie są skuteczne i sprawdzone metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych?

Reklama

Sytuacje wywołujące stres i jego fazy

W chwili obecnej wyróżniane są trzy podstawowe fazy reakcji na sytuacje stresujące, są to:

  • faza I, w której poziom i nasilenie stresu są umiarkowane, co skutkuje pobudzeniem i mobilizacją organizmu do działania. Nie można tutaj mówić o negatywnych skutkach stresu są one bowiem pozytywne dla naszego organizmu,
  • faza II, w której poziom i natężenie stresu wzrasta. Człowiek traci zdolność do radzenia sobie w takiej sytuacji, ma ona zatem negatywny wpływ na nasze działanie (pojawia się niepewność, lęk, pobudzenie),
  • faza III, która nazywana jest fazą reakcji obrony przed stresem, człowiek wykazuje silne pobudzenie emocjonalne, któremu towarzyszyć może frustracja, agresja oraz nadpobudliwość.

Badania naukowe, wykazują, że każdy z nas ma inny poziom odporności na stres. Dla jednych osób stresujące może być zawarcie związku małżeńskiego, uroczystość rodzinna, wyjazd na wakacje czy egzaminy w szkole. Dla innych nie są to sytuacje, które prowadzą do stresu. W większości przypadków, stres prowadzi do pojawienia się negatywnych objawów takich jak: lęk, depresja, drażliwość, obniżona samoocena, gniew, tiki nerwowe, mdłości, agresja a nawet myśli samobójcze. W związku z powyższym każdy indywidualnie powinien spróbować znaleźć dla siebie skuteczne i sprawdzone sposoby walki z objawami stresu. Pamiętajmy o tym, iż długotrwały stres i napięcie mogą być przyczyną wielu chorób.


fot. panthermedia

Jakie są skuteczne walki ze stresem? 

Większość pacjentów nie potrafi znaleźć sposobu na pokonanie, a nawet zmniejszenie stresu. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących, nie jest dziedziczna i nie można jej przekazać wraz z opowieściami. Stanowi ona wypadkową różnych życiowych sytuacji, sposobu myślenia, temperamentu czy osobowości człowieka. To, co jednych stresuje innych nie. Wśród sprawdzonych sposobów radzenia sobie ze stresem są na pewno: wysiłek fizyczny (regularny), prawidłowe odżywianie, dbanie o swoje zdrowie psychiczne, rozmowa z drugą osobą, zakupy (w przypadku kobiet), wyprawa na basen czy do sauny.

Pamiętajmy jednak o tym, że nikt nie nauczy nas radzenia sobie w sytuacjach stresujących, to my sami musimy nad sobą pracować - w większości przypadków jest to ciężka i długotrwała praca.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1.Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, GWP, Gdańsk 2005.
    2.Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, PWN, Warszawa 1966.
    3.Wrześniewski K., Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, GWP, Gdańsk 2005.

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze