Zaloguj
Reklama

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
Fot. ojoimages
(3)

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów z siedzibą w Gliwicach. Jest to pierwsza organizacja grupująca psychoterapeutów różnych orientacji w naszym regionie.

Reklama
Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów z siedzibą w Gliwicach. Jest to pierwsza organizacja grupująca psychoterapeutów różnych orientacji w naszym regionie.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

1. Rozwijanie i propagowanie stosowania profesjonalnych metod psychoterapii
2. Upowszechnianie standardów wyszkolenia psychoterapeutów zgodnych ze stosowanymi w Unii Europejskiej
3. Wspieranie i promowanie osób oraz instytucji stosujących psychoterapię w sposób profesjonalny
4. Tworzenie w naszym regionie sieci ośrodków zapewniających odpowiednio wysoki poziom leczenia psychoterapią.

Psychoterapia jest metodą leczenia podstawową dla dużej grupy schorzeń (nerwice, część zaburzeń depresyjnych, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, wiele schorzeń psychosomatycznych i inne). W niektórych wcale nie tak mało licznych przypadkach, jest metodą wręcz ratującą życie. Jest też metodą, która jest w sposób udokumentowany naukowo skuteczna, pod warunkiem, że jest prowadzona profesjonalnie - to znaczy między innymi, przez osoby, które poza studiami (najczęściej medycznymi lub psychologicznymi) przeszły wieloletnie szkolenie specjalistyczne w psychoterapii. 

Stowarzyszenie reprezentuje zarówno członków Stowarzyszenia, jak również potencjalnych odbiorców usług psychoterapeutycznych wobec organizatorów opieki zdrowotnej, władz lokalnych różnych szczebli oraz instytucji. Od 1 stycznia utworzyliśmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach, mieszczący się pod tym samym adresem i telefonem co siedziba Stowarzyszenia. Ośrodek składa się z Poradni Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia. Ośrodek świadczy usługi w ramach kontraktu ze Śląską Regionalną Kasą Chorych oraz odpłatne. 

Stowarzyszenie organizuje regularne spotkania naukowe, poświęcone szeroko rozumianej problematyce psychoterapii. Staramy się aby poruszane na nich tematy były aktualne i odpowiadające potrzebom szeroko rozumianego środowiska psychoterapeutów w naszym regionie. Spotkania otwarte są również dla osób nie będącymi członkami Stowarzyszenia, np. studentów psychologii, pedagogów, lekarzy oraz inne osoby zajmujące się pomaganiem.

Stowarzyszenie tworzy również ofertę szkoleniową i edukacyjną:

- "Podstawy psychoterapii" dla lekarzy różnych specjalności (psychiatrów, lek. podstawowej opieki zdrowotnej, lek. rodzinnych) i pielęgniarek -planowany początek kursu - jesień 2000 roku
- Cykl warsztatów szkoleniowych "Poznanie psychodramy" dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi - początek- październik 2000 r.
- "Trening asertywności" zarówno dla osób które przeszły własną psychoterapię, jak i dla osób zainteresowanych własnym rozwojem (organizowane cyklicznie).

W planach Stowarzyszenia jest uruchomienie w 2001 roku wieloletniego całościowego kursu psychoterapii kończącego się możliwością uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Stowarzyszenie zajmuje się również działalnością profilaktyczną w zakresie zdrowia psychicznego, zdrowia rodziny, zapobiegania przemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Częścią tej działalności jest profilaktyczny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz program treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców. 
Osoby zainteresowane współpracą ze Stowarzyszeniem oraz szczegółami oferty mogą kontaktować się z członkami Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Jarosław Gliszczyński - prezes
kontakt: telefon praca: 0-32 238 34 70
e-mail: [email protected]

Krzysztof Kotrys - w-ce prezes
kontakt: telefon praca: 0-32 256 82 09 w. 303

Bernadetta Izydorczyk - skarbnik
kontakt: telefon praca:0-32 238 34 70,

Jacek Syguda - sekretarz
kontakt: telefon praca:0-32 238 34 70,
kom. 0-606 66 78 41, e-mail: [email protected]

Jan Skorupa
kontakt: telefon praca:0-32 238 34 70
Anna Gliszczyńska
Janina Ceglarek

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW
44-121 Gliwice, ul. Kozielska 71
tel./fax: 0 32/ 238 34 70
konto bankowe: BSK S.A. O/GLIWICE nr 10501298-2217635024
Nasz adres e-mail: [email protected] 
Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Źródło tekstu:

  • Psycjiatria On-Line

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze