Zaloguj
Reklama

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w chorobie Alzheimera

Autorzy: mgr Małgorzata Pawłowska, Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w chorobie Alzheimera
Fot. Pantherstock
(4)

Praca prezentuje przegląd dostępnej wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków przeciwdepresyjnych w leczeniu objawów depresji w chorobie Alzheimera. Analiza przeprowadzonych badań klinicznych, pokazuje skuteczność leków przeciwdepresyjnych w redukcji objawów w tej chorobie, zaleca się zachowanie ostrożności z uwagi na wystąpienie skutków ubocznych w tej grupie chorych.

Reklama

Ocenia się, że demencja stanowi obecnie jedną z najbardziej upośledzających chorób na świecie. W krajach rozwiniętych występowanie demencji wzrośnie o 100% w ciągu najbliższych trzydziestu lat. Jako pierwsze oznaki choroby występują objawy związane z nastrojem i zachowaniem, i dotyczą do dwóch trzecich osób z demencją. Występowanie objawów depresyjnych w chorobie Alzheimera wynosi od 15% do 63%. Wykazano, że oba te zaburzenia mogą współwystępować z powodu wspólnego mechanizmu patogenezy. Depresja w przebiegu choroby Alzheimera wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością, a także z obniżoną jakością życia, większymi trudnościami wykonywania codziennych aktywności, wcześniejszego przyjęcia oraz późniejszego wypisu z instytucji długiego pobytu, zwiększonym prawdopodobieństwem zaburzeń zachowania, zwiększonym obciążeniem opiekunów, a także występowaniem zaburzeń nastroju u opiekunów. Chociaż tendencje samobójcze występują u mniej niż jednego procenta pacjentów z demencją, samobójcze myśli bądź zamiary, życzenie śmierci albo poczucie, że nie warto żyć, manifestują się u 1% do 42% osób z demencją, zwłaszcza u chorujących na depresją.

Depresja w demencji jest różnorodnym syndromem, z objawami od umiarkowanej depresji do pełno objawowej choroby afektywnej dwubiegunowej. Autorzy podkreślają, że stwierdzenie depresji w przebiegu demencji stanowi wyzwanie dla lekarzy, biorąc pod uwagę występujące ograniczenia werbalne u tych pacjentów, a także nierzadko zmienny stan somatyczny i umysłowy ( rozregulowanie afektu, apatia, zmiany neuro wegetatywne, poznawcze i osobowościowe). Ostatnio wyodrębniono tymczasowe kryteria diagnostyczne depresji w przebiegu choroby Alzheimera, które odzwierciedlają kryteria badawcze dla drugorzędnych zaburzeń depresyjnych w DSM-IV-R, jednak nie zostały one jeszcze zatwierdzone.

Leczenie objawów depresji w przebiegu choroby Alzheimera obejmuje oddziaływania psychologiczne, leczenie farmakologiczne oraz terapię elektrowstrząsami (ECT).

W oparciu o dostępną wiedzę na temat leczenia depresji w chorobie Alzheimera, autorzy omawianej pracy dokonali szerokiego przeglądu danych z badań klinicznych nad efektywnością oraz bezpieczeństwem stosowania leków przeciwdepresyjnych u dorosłych osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera oraz depresją według kryteriów DSM - III, DSM - III - R oraz DSM - IV.

Analiza dostępnych danych pokazuje istotną redukcję objawów depresyjnych u chorych na Alzheimera przyjmujących leki przeciwdepresyjne, jak również remisję depresyjnych symptomów, w porównaniu ze stosowaniem placebo. Do danych tych należy jednak odnosić się z ostrożnością ponieważ w przeglądzie uwzględniono niewielką ilość dostępnych badań. Ponadto, uwzględniając słabość fizyczną i poznawczą pacjentów z chorobą Alzheimera, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia skutków ubocznych w czasie rozpoczęcia stosowania leków przeciwdepresyjnych. Wśród nich mogą wystąpić: dolegliwość żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, niskie ciśnienie w pozycji stojącej, upadki, a rzadziej podwyższony poziom sodu we krwi lub myśli samobójcze. Autorzy zalecają ostrożność w przypadku zauważenia jakichkolwiek skutków ubocznych, które mogą manifestować się u pacjentów z demencją zmianami zachowania, z uwagi na to, że nie mogą o nich opowiedzieć. Dawkowanie leków przeciwdepresyjnych powinno się u osób z chorobą Alzheimera rozpoczynać powili i równie powoli postępować.

Omówienie pracy: “Efficacy and safety of antidepressants for treatment of depression in Alzheimer’s disease:  a metaanalysis” S. Thompson, N. Herrmann, M. J. Rapoport, K. L. Lanctot. The Canadian Journal of Psychiatry,2007; 52(4): 248-255.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze