Zaloguj
Reklama

Światowy Program „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”

Autorzy: Marcin Gut, Fundacja Komunikacji Społecznej
Światowy Program „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”
Fot. medforum
(4)

Słowo „schizofrenia” dosłownie oznacza „rozszczepienie umysłu”, ale nie w sensie posiadania więcej niż jednej osobowości. Osoba dotknięta schizofrenią może mieć trudności w odróżnianiu fantazji od rzeczywistości, zachowaniu jasnego toku myślowego oraz panowaniu nad emocjami. Jest to bardziej rozszczepienie pomiędzy myśleniem i czuciem. Pacjenci mają trudności w łączeniu obu tych procesów.

Reklama

W Polsce jest około 400 tysięcy chorych na schizofrenię. Jednak co czwarty Polak nie ma świadomości, że schizofrenia to choroba psychiczna. Mimo, że Polacy nie wiedzą czym jest schizofrenia, obawiają się jej i chorujących na nią ludzi. Kontaktom z chorymi towarzyszy najczęściej uczucie współczucia, zakłopotania, bezradności i lęk.

Schizofrenia jest chorobą, którą można leczyć z powodzeniem. Współczesna medycyna zapewnia pacjentom nowoczesne i skuteczne leki atypowe. W porównaniu do leków klasycznych
mają one większy zakres działania, a jednocześnie są bezpieczniejsze i dobrze tolerowane przez pacjentów. W opinii ekspertów Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego atypowe leki przeciwpsychotyczne powinny stanowić powszechnie dostępną opcję leczenia schizofrenii.

Postępowi medycyny musi towarzyszyć zmiana postrzegania i odbioru społecznego schizofrenii. Jest to bardzo ważne ze względu na to, iż leczenie może zakończyć się pełnym sukcesem tylko w przyjaznym dla pacjenta środowisku. Odpowiedzią na potrzeby chorych jest Światowy Program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, realizowany na świecie od 1996 r. przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne (WPA), a koordynowany w Polsce przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP). Jego zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych, a głównym celem wzrost otwartości i akceptacji wobec osób chorych na schizofrenię w społeczeństwie.

Przygotowania do programu „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi” rozpoczęło zainicjowanie pionierskiego programu pilotażowego w Kanadzie. Po pierwszych pozytywnych rezultatach programu kanadyjskiego, podobne akcje inicjowane były w Austrii, Chinach, Egipcie, Niemczech, Grecji, Indiach, Włoszech i Hiszpanii. Obecnie program realizowany jest w dwudziestu krajach świata. W każdym z nich program koordynowany jest przez komitet, w skład którego wchodzą psychiatrzy, pacjenci, członkowie rodzin osób chorych, dziennikarze, politycy, nauczyciele i działacze społeczni.

Program WPA różni się od wszelkich poprzednich inicjatyw zakresem i sposobem potraktowania zagadnienia. Pierwszym krokiem w każdym kraju jest poznanie doświadczeń chorych na schizofrenię i ich rodzin, tak aby działania można było skierować na określone problemy i do określonych odbiorców w danym środowisku społecznym i kulturowym. Działania przeprowadzane w poszczególnych krajach różnią się więc. Składają się na nie miedzy innymi: internetowe programy nauczania dla nastolatków, konkursy, spektakle teatralne, kampanie w mediach oraz działania mające na celu zjednanie przychylności prawodawców. W Kanadzie sukcesem okazała się kampania informacyjna skierowana do młodzieży, która zmniejszyła negatywny stosunek do schizofrenii. Doświadczenia krajów pionierskich są wykorzystywane przez grupy organizujące programy w innych krajach.

W tym roku Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię jest obchodzony po raz czwarty. Towarzyszy mu otwarty konkurs na esej, opowiadanie lub reportaż pt. „Słowo może ranić, słowo może leczyć”. Na podstawie polskich doświadczeń, prof. Norman Sartorius, Światowy Koordynator Programu „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi” stwierdził, że będzie zabiegać o to, aby krajowi koordynatorzy Programu na całym świecie potraktowali wypracowany w Polsce model „happeningu ulicznego”, jako wzorcowy. Profesor dodał, że pomysł zaangażowania w obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię lokalnych społeczności, młodzieży, mediów i przedstawicieli najbardziej opiniotwórczych środowisk, może być bardzo skuteczny w walce o akceptację i zrozumienie dla osób cierpiących na schizofrenię.


POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRII
Fundacja Komunikacji Spłecznej

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze