Zaloguj
Reklama

Sytuacja psychiatrii w Stanach Zjednoczonych

Autorzy: prof. Witold Kawecki M.D.
Sytuacja psychiatrii w Stanach Zjednoczonych
Fot. medforum
(0)

List prof. Witolda Kaweckiego do redaktora naczelnego Psychiatrii Polskiej prof. Jerzego Aleksandrowicza o negatywnych przemianach w amerykańskiej opiece psychiatrycznej.

Reklama

Prof. dr Jerzy Aleksandrowicz
Redaktor Naczelny Psychiatrii Polskiej

Drogi Profesorze,

Piszę ten list, aby ponownie przestrzec moje koleżanki i kolegów psychiatrów polskich przed bardzo groźnym systemem leczenia, który od kilku lat jest stosowany w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz przestrzegałem przed tym osobiście podczas zjazdu Polskiego Związku Psychiatrów w 1995 roku we Wrocławiu.

Chcę teraz Was prosić, żeby Polska nie próbowała naśladować tego „kierowniczego systemu” (managed care). System ten od wielu lat jest stosowany w USA i prawie zniszczył amerykańskich psychiatrów, a głównie nie dał możliwości leczenia chorym umysłowo pacjentom, według zaordynowanego sposobu leczenia.
Kontrolę nad leczeniem przekazano w ręce urzędników przedsiębiorstw asekuracyjnych, a ostatnio nawet leczenie psychiatryczne wyłączono z ogólnego systemu ubezpieczeń i przekazano przedsiębiorstwom, które specjalizują się w takim postępowaniu, aby uniemożliwić leczenie, albo obniżyć cenę leczenia i w ten sposób te firmy oszczędzają – zarabiają dla siebie i akcjonariuszy.

Prawo pacjenta, który przecież może wybrać lekarza, sposób leczenia i mieć pewność zachowania tajemnicy zawodowej przez lekarza zostało naruszone albo wręcz zniesione. Stało się tak, że o sposobie leczenia, o ilości wizyt, przepustek, o rodzaju leków decydują często ludzie niekompetentni, wręcz niewykwalifikowani i pracujący daleko od miejsca leczenia i prawie nigdy nie widzący, nie badający chorego.
W razie pomyłek czy tragicznych rezultatów tego systemu nie zawsze można wnieść pozew do sądu, choć jest to czasem jedyny sposób, aby zmusić winnych do zapłacenia za ich błędy i decyzje.

Ten prawie piekielny, na pewno nieetyczny i niemoralny, niemal kryminalny proceder (który rozpoczął się w USA w latach dziewięćdziesiątych i miał zaoszczędzić wiele pieniędzy, a przynajmniej zapewnić zwrot kosztów leczenia), początkowo przyjęty entuzjastycznie przez przemysłowców, pacjentów i polityków, a nawet niektórych psychiatrów, obecnie nawet nie potrafi oszczędzać – koszty leczenia znów szybko rosną, a psychiatrzy są zupełnie pewni, że należy go zmienić, zlikwidować.

Radzę więc polskim psychiatrom, biznesmenom i politykom, aby poszukali innego, lepszego systemu. Myślę, że powinni w takim systemie odgrywać dużo większą rolę pacjenci, lekarze psychiatrzy i inni specjaliści, a znacznie mniejszą rolę urzędnicy i politycy, gdyż zdrowie całego społeczeństwa od tego zależy, jak system będzie działać w odniesieniu do poszczególnych pacjentów.
Większości Amerykanów nie stać obecnie na leczenie – 30 milionów nie ma żadnego ubezpieczenia, a ci, co je mają – mają bardzo słabe pokrycie finansowe odnośnie leczenia chorób psychicznych.

Zjazd Amerykańskiego Związku Psychiatrów (APA), który odbył się w maju 2002 r. w Filadelfii – byłem tam również obecny – obiecał dalszą akcję i walkę z tym, nie do przyjęcia, systemem leczenia, który napełnia więzienia i ulice oraz powoduje opustoszenie i bankructwo szpitali, a lekarze marzą o jak najszybszej emeryturze.

Wyrażam szacunek
Z koleżeńskim pozdrowieniem

Witold Kawecki M.D.
103 Pinnacle rd. Plainwille
Connecticut 06062
USA

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze