Zaloguj
Reklama

Szkodliwe zachowania seksualne dzieci i młodzieży – jak je rozpoznać?

Szkodliwe zachowania seksualne dzieci i młodzieży – jak je rozpoznać?
Fot. shutterstock
(4)

Rozwój seksualny jest nieodłącznym elementem dorastania każdego człowieka i to właśnie w wieku dorastania kształtuje się jego obraz, wzorce i normy. Zachowania seksualne przejawiane przez dzieci i młodzież, powinny być adekwatne do ich wieku rozwojowego i nie powinny stanowić tabu, co nie oznacza, że nie mają być obwarowane spójnymi i konsekwentnymi zasadami i normami, podpartymi przekazaniem wiedzy adekwatnej do poziomu rozwoju dziecka.

Reklama

Czyny i działania

Masturbacje to jedne z czynności podejmowanych przez dzieci i młodzież wynikające z poznawania własnego ciała, chęci pobudzenia stref erogennych celem dostarczenia sobie przyjemności mogących stanowić sytuację problematyczną. Jest to zachowanie typowe i obecne podczas rozwoju seksualnego młodego człowieka, ponadto może dostarczyć rodzicowi wiedzy i informacji na tematy tego, czy zachowanie to wykracza poza normę rozwojową, czy nie pojawia się wcale – obie te sytuacje stanowią podstawę do interwencji [1].

Zachowania orientacyjne są spowodowane przede wszystkim ciekawością i chęcią poznania różnic pomiędzy „moim” ciałem a ciałem płci przeciwnej. Obserwacja, rozbieranie i dotykanie dziecka płci przeciwnej jest więc podyktowane w dużej mierze chęcią poznania zarówno własnej budowy, jak i budowy oponenta. Zbyt mocne ograniczanie tego typu zachowań i egzekwowanie zakazów może skutkować podglądaniem innych osób przez dziecko – w szczególności osób dorosłych, jak również obnażaniem się i demonstrowaniem własnych narządów płciowych [1].

Interakcje również są zachowaniami, podczas których dochodzić może do nieodpowiednich działań i postaw. Obserwuje się, że nawet dzieci w wieku przedszkolnym posiadają w kręgu swoich zabaw takie, których podtekst jest związany z seksualnością, a polegają one głównie na odtwarzaniu zaobserwowanych scen czy zachowań osób odrosłych. Podczas właśnie takich zabaw dochodzić może do pewnych odstępstw od norm, a co za tym idzie do spatologizowania rozwoju seksualnego [1].

Jak reagować?

Przede wszystkim edukacja – dostosowana do wieku i potrzeb dziecka. Konieczne jest przekazywanie odpowiednich informacji i uświadomienie zagrożeń związanych z odstępstwem od bezpiecznych norm. Bardzo ważne jest, by normy seksualne były jasno określone i spójne, ale także egzekwowane i konsekwentnie podtrzymywane. Konieczne jest zweryfikowanie sytuacji domowej, w jakiej dziecko się wychowuje, a co za tym idzie: wzorce zachowań seksualnych, jakie są mu przekazywane. Same słowa również mogą stać się problematyczne, warto więc unikać wszelkiego rodzaju slangu w rozmowach o seksie czy seksualności. Eliminacja zachowań z podtekstem seksualnym również ma duże znaczenie, gdyż własne w takich momentach można nakreślić odpowiedną drogę reagowania i podejmowania zachowań bezpiecznych. Jednym z najważniejszych środków zaradczych jest wyeliminowanie wszelkich treści o charakterze seksualnym, jak np. pornografia, do której dostęp jest dziś niezwykle łatwy [3].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] M. Beisert: Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium oceny zachowań seksualnych dzieci i młodzieży. „Dziecko krzywdzone” 2006, nr 16, s. 1-15.
    [2] J. Imacka, M. Bulsa: Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży jako czynnik zwiększający ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. „Hygeia Public Health” 2012, 47(3), s. 272-276.
    [3] M. Janas-Kozik, L. Cichoń, I. Jelonek: Omówienie wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2016) dotyczących szkodliwych zachowań seksualnych wśród dzieci i młodych ludzi (do 25. roku życia). „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2017, 17(4), s. 260–269.

Reklama
(4)
Komentarze