Zaloguj
Reklama

Tańcząc na linie nad przepaścią - osobowość borderline

Autorzy: Magdalena Tomczyk
Tańcząc na linie nad przepaścią - osobowość borderline
Fot. panthermedia
(4)

Zaburzenie borderline można określić jako ogólny chaos panujący w umyśle i uczuciach człowieka. Borderline określane jest osobowością z pogranicza ze względu na stałe huśtawki nastrojów i niestabilność emocjonalną. Ludzie z osobowością typu borderline przechodzą nieraz przez prawdziwe piekło swojego życia.

Reklama

Osobowość jest pewnym dominującym sposobem postrzegania świata, przetwarzania rzeczywistości, bycia w relacjach. To konstrukt, który pozwala przewidzieć, jak ktoś w danej sytuacji się zachowa. Osobowość borderline to zaburzenie, które zaczyna się we wczesnym dzieciństwie, ale często nie jest w pełni ujawnione aż do wieku dorosłego (początek do połowy lat dwudziestych). Do końca nie jest zrozumiałe co jest przyczyną zaburzenia borderline, ale autorytety medyczne twierdzą, że jest to wynik nierównowagi chemicznej w mózgu. Te związki chemiczne (neuroprzekaźniki) pomagają zachować równowagę w nastroju, równowagę genetyczną i wpływu środowiska. Zaburzenie borderline częściej zdarza się w rodzinach, w których występuje już ta choroba. Zaobserwowano również, że ludzie z tym zaburzeniem często doświadczyli poważnej traumy we wczesnym dzieciństwie.

Trauma może mieć podłoże fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej przemocy, jak również może być spowodowana odrzuceniem lub stresującą albo niepokojącą obojętnością ze strony rodzica. Osobowość borderline oznacza kłopoty. Dominującymi cechami osób z borderline są niestabilność i chaos. Cierpiący na zaburzenie borderline wykazują niestabilność emocjonalną, impulsywność, mają niejasny lub zaburzony obraz samego siebie, problemy z kontrolowaniem gniewu, silne uczucie odrzucenia/opuszczenia, samookaleczenia. Zmagają się również emocjonalnie z depresją, zaburzeniami jedzenia, i/lub nadużywają substancji psychoaktywnych. Dotknięci tym zaburzeniem często tną się lub podpalają. Wiele osób, zwłaszcza we wczesnych latach, ma skłonności do myśli samobójczych i powtarzających się prób samobójczych.

fot. ojoimages

Takie niekonsekwentne zachowania najczęściej prowadzą do niestabilnych związków. A to nasila ich poczucie pustki, gniewu i rozpaczy spowodowanej poczuciem winy. Chory, nie mając żadnych powodów ku temu, może mieć okresy podejrzliwości względem innych (paranoja). Inne cechy to: nagłe wybuchy złości i wdawanie się w bójki.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ewa Ogłodek "Emocjonalna dysregulacja w zaburzeniu osobowości typu borderline"

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze